ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Zámok aplikácií

Zámok aplikácií slúži na zabezpečenie prístupu k vybraným aplikáciám (e‑maily, správy, kalendár atď.) pomocou PIN kódu alebo odtlačku prsta. Zámok aplikácií tak zabráni neoprávnenému prístupu k vybraným aplikáciám aj vo chvíľach, keď je vaše zariadenie odomknuté.


example

Odporúčanie

Pre lepšie fungovanie tejto funkcie udeľte aplikácii ESET Mobile Security povolenie na Prekrytie obrazovky (Aplikácie, ktoré sa môžu zobraziť navrchu).

Ako aktivovať funkciu Zámok aplikácií:

1.Na hlavnej obrazovke aplikácie ESET Mobile Security ťuknite na položku Zámok aplikácií.

2.Ťuknite na Zapnúť.

3.Povoľte prístup k údajom o používaní a kliknite na Pokračovať.

4.Zadajte PIN kód, ktorý bude slúžiť na odomykanie aplikácií.

5.Opätovným zadaním PIN kódu ho potvrďte.

6.Ťuknite na aplikáciu, ktorú chcete chrániť zámkom.

Konfigurácia nastavení zámku aplikácií

Nastavenia zámku aplikácií sú dostupné po ťuknutí na ikonu menu three_dots_menu v pravom hornom rohu a kliknutí na Nastavenia:

Zamknúť nové aplikácie– ak je funkcia Zámok aplikácií aktívna, po nainštalovaní každej novej aplikácie na zariadenie sa vám zobrazí možnosť danú aplikáciu chrániť zámkom.

Znova zamknúť aplikáciu– Zámok aplikácií môžete nastaviť tak, aby aplikáciu uzamkol hneď po jej zatvorení, po vypnutí obrazovky alebo po uplynutí jednej minúty.

Typ zámku– na uzamknutie aplikácií môžete použiť PIN kód alebo vzor.

Odomknúť odtlačkom prsta – táto možnosť je dostupná len v prípade, že máte na svojom zariadení uložený overený odtlačok prsta. Ak túto možnosť aktivujete, môžete aplikácie odomknúť pomocou odtlačku prsta uloženého v zariadení. Naďalej však budete môcť aplikácie odomknúť aj zadaním PIN kódu. Pri otváraní aplikácie chránenej zámkom stačí v takomto prípade ťuknúť na možnosť Použiť PIN.

Upozornenie na pokus o vniknutie – po niekoľkých neúspešných pokusoch o odomknutie aplikácie zachytí ESET Mobile Security danú osobu na fotografii. Táto fotografia sa zobrazí po najbližšom úspešnom odomknutí aplikácie.

Vypnutie zámku aplikácií

1.V aplikácii ESET Mobile Security prejdite na funkciu Zámok aplikácií.

2.Zadajte PIN kód k Zámku aplikácií.

3.Ťuknite na ikonu menu three_dots_menu v pravom hornom rohu obrazovky.

4.Ťuknite na Vypnúť.

night_mode_iconAktivácia tmavého režimu

Na obrazovke Zámku aplikácií môžete aktivovať Tmavý režim, ktorý je šetrnejší k vašim očiam. Stačí v pravom hornom rohu obrazovky ťuknúť na príslušnú ikonu.