ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Anti-Phishing

Pojmom phishing sa označuje kriminálna aktivita, ktorej cieľom je pomocou manipulačných techník priviesť používateľa k tomu, aby na falošnej webovej stránke poskytol informácie dôverného charakteru. Ide o metódy tzv. sociálneho inžinierstva. Phishing sa zvyčajne používa na získanie prístupu k citlivým údajom, napr. číslam bankových účtov, číslam platobných kariet, PIN kódom alebo prihlasovacím menám a heslám.

Funkcia Anti-Phishing v rámci aplikácie ESET Mobile Security poskytuje ochranu pred webovými stránkami, ktoré sa považujú za škodlivé alebo nebezpečné.

Odporúčame ponechať funkciu Anti-Phishing zapnutú. V takom prípade budú všetky potenciálne phishingové útoky prichádzajúce z webových stránok alebo domén, ktoré ESET eviduje vo svojej databáze hrozieb, zablokované. O pokuse o útok vás informuje výstražná notifikácia.

Funkcia Anti-Phishing sa integruje s najbežnejšími internetovými prehliadačmi a aplikáciami sociálnych sietí, ktoré sú dostupné pre operačný systém Android. Konkrétne ide o prehliadač Chrome a prehliadače, ktoré sú na zariadeniach so systémom Android vopred nainštalované výrobcom (zvyčajne pod názvom Internet alebo Prehliadač). Ostatné prehliadače nemusia byť proti phishingu chránené, keďže neposkytujú dostatočnú integráciu na fungovanie antiphishingovej ochrany. Ak chcete naplno využiť funkciu Anti-Phishing, odporúčame nepoužívať nepodporované webové prehliadače.


important

Na zaistenie správnej integrácie funkcie Anti‑Phishing s webovými prehliadačmi odporúčame používať Android 6 (Marshmallow) alebo novšiu verziu.

Zlepšenie funkčnosti – ESET Mobile Security vás upozorní, ak funkcia Anti‑Phishing vyžaduje dodatočné povolenia v rámci operačného systému Android. Ťuknite na Povoliť, čím otvoríte nastavenia zjednodušeného ovládania systému, kde môžete pridať podporu viacerých internetových prehliadačov a povoliť ochranu pri prehliadaní internetu v súkromnom (inkognito) režime. Ak nechcete, aby vás aplikácia na danú skutočnosť upozorňovala ako na problém, zvoľte možnosť Ignorovať tento problém (neodporúča sa).

Ak chcete vypnúť funkciu Anti-Phishing, ťuknite na tri zvislé bodky three_dots_menu v sekcii Anti-Phishing a následne na možnosť Vypnúť.

Povolenie zjednodušenia ovládania v rámci aplikácie ESET Mobile Security nainštalovanej zo súboru .APK na systéme Android 13


note

Poznámka

Na systéme Android 13 je z bezpečnostných dôvodov zjednodušenie ovládania obmedzené na aplikácie nainštalované zo súborov .apk, aby sa zabránilo neinformovanému prístupu k týmto povoleniam.

Ako ESET Mobile Security používa toto povolenie?

Toto povolenie používame na prístup k URL adresám webových stránok, ktoré navštívite. Tieto stránky analyzujeme, aby sme zistili, či neslúžia na škodlivé účely, ako je phishing, šírenie malvéru alebo iné nebezpečné aktivity.

Aby boli vaše citlivé informácie v bezpečí, webové stránky sa v prípade zistenia hrozby zablokujú.

Údaje, ku ktorým máme prístup vďaka povoleniu zjednodušenia ovládania, nie sú poskytované tretím stranám.

Zjednodušenie ovládania povolíte nasledovne:


note

Povolenie zjednodušenia ovládania

Ilustrované pokyny nájdete v našom článku Databázy znalostí (môže byť dostupný len v angličtine).

1.Otvorte Nastavenia > Zjednodušenie ovládania > Stiahnuté aplikácie. Aplikácia ESET Mobile Security bude nedostupná.

2.Ťuknutím na ESET Mobile Security sa otvorí dialógové okno Obmedzené nastavenia.

3.Ťuknite na OK.

4.Prejdite na Nastavenia > Aplikácie > ESET Mobile Security a otvorte Informácie o aplikácii.

5.Ťuknite na trojbodkovú ikonu menu three_dots_menu v pravom hornom rohu a následne na možnosť Povoliť obmedzené nastavenia.

Touto akciou povolíte obmedzené nastavenia, vďaka čomu môžete začať bezpečne používať našu aplikáciu.


note

Anti-Phishing a Samsung DeX

Anti-Phishing nie je podporovaný na zariadeniach pripojených k stanici Samsung DeX.

Chránené prehliadače

Chrome

Chrome Beta

Firefox

Firefox Beta

Opera

Opera Beta

Opera Mini

Opera Mini Beta

Opera TV Browser

Samsung Internet

Mint

Yandex

DuckDuckGo (pre ESET Mobile Security vo verzii 6.1 a novších)

Kiwi Browser

Edge

Silk na zariadeniach spoločnosti Amazon

Mi Browser

Xiaomi Mi Browser

Vewd na zariadeniach Android TV

Chránené aplikácie sociálnych sietí

Facebook

Facebook Lite

Messenger

Messenger Lite

Instagram

Aplikácie sociálnych sietí, ktoré používajú súčasti chránených prehliadačov vo webovom zobrazení, sú takisto chránené.