ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Anti-Theft

Funkcia ESET Anti-Theft chráni vaše mobilné zariadenie pred neoprávneným používaním, umožňuje monitorovať neznámu aktivitu a sledovať polohu vášho zariadenia. V prípade straty zariadenia môžete nálezcovi na zariadení zobraziť správu.

ESET Anti-Theft vyžaduje:

prístup k fotoaparátu na zachytenie fotografií narušiteľa,

prístup pre úpravu súborov na vzdialené vymazanie citlivých dát,

prístup k údajom o polohe na sledovanie zariadenia v prípade jeho straty alebo krádeže,

prístup k fyzickej aktivite na zachytenie pohybu zariadenia,

prístup k polohe na pozadí na sledovanie zariadenia v prípade jeho straty alebo krádeže, a to aj vtedy, keď je aplikácia ESET Mobile Security zavretá alebo sa nepoužíva (pri udeľovaní tohto povolenia vyberte možnosť Povoliť vždy, aby sa zaistila úplná ochrana),

prístup k údajom o používaní na prijímanie hovorov na uzamknutom zariadení,

prístup správcu zariadenia na zabránenie neoprávnenej odinštalácie aplikácie ESET Mobile Security. Po aktivácii aplikácie ako správcu zariadenia sa zobrazí výzva na vytvorenie PIN kódu slúžiaceho na ochranu dôležitých nastavení v aplikácii ESET Mobile Security,

prístup k informáciám o telefóne na detekciu vybratia SIM karty. Vďaka tomu sa vaše zariadenie pri odstránení SIM karty uzamkne.

Prečítajte si o nastavení ochrany Anti‑Theft v aplikácii ESET Mobile Security v našom článku Databázy znalostí. (Články Databázy znalostí nie sú dostupné vo všetkých jazykoch.)

Automatické uzamknutie zariadenia

Okrem možnosti uzamknúť zariadenie z portálu ESET HOME môžete ESET Mobile Security nastaviť tak, aby sa vaše zariadenie automaticky uzamklo v týchto prípadoch:

Po odstránení SIM karty – zariadenie sa uzamkne v prípade, že sa z neho vyberie dôveryhodná SIM karta. Ak chcete spravovať SIM karty, ťuknite na Spravovať dôveryhodné SIM karty. Vymazať ich môžete tak, že ťuknete na SIM kartu a potom na ikonu smetného koša action_button_delete. Ak chcete pridať dôveryhodnú SIM kartu, vložte SIM kartu do zariadenia. Ak je funkcia automatického uzamknutia zariadenia zapnutá, budete musieť zariadenie odomknúť. ESET Mobile Security vás vyzve, aby ste potvrdili novú SIM kartu ako dôveryhodnú.


warning

Technická podpora pre prípad automatického uzamknutia po odstránení SIM karty

Funkcia automatického uzamknutia po odstránení SIM karty nie je dostupná na zariadeniach, ktoré používajú výlučne pripojenia CDMA, WCDMA a Wi‑Fi.

Po [X] pokusoch o odomknutie – zariadenie sa uzamkne po nastavenom počte neúspešných pokusov o odomknutie. V nastaveniach funkcie Anti‑Theft si môžete nastaviť, po koľkých nesprávnych pokusoch sa zariadenie uzamkne. Ak ste zadali nesprávny kód na odomknutie omylom, môžete pokus zopakovať do 30 sekúnd bez toho, aby sa omyl počítal ako neúspešný pokus. Časový limit na opravu môžete zmeniť v nastaveniach funkcie Anti‑Theft v položke Čas na opravu. Časový limit na opravu môžete aj vypnúť, aby sa zariadenie po nastavenom počte neúspešných pokusov o odomknutie uzamklo okamžite.

Na uzamknutom zariadení môžete zobraziť informácie, pomocou ktorých môže nálezca kontaktovať vlastníka. Zároveň môžete zariadenie nastaviť tak, aby predným aj zadným fotoaparátom snímalo fotografie nálezcu, ktorý sa ho pokúša odomknúť.

Po uzamknutí zariadenia

Po uzamknutí zariadenia sa môže stať nasledovné:

Ak povolíte možnosť Zobraziť kontaktné údaje, po zadaní nesprávneho kódu na odomknutie zariadenia sa zobrazí Kontakt na vlastníka. Ťuknutím na Upraviť kontaktné údaje zadáte svoje kontaktné údaje, ktoré sa zobrazia v prípade straty zariadenia. Váš e-mail k ESET HOME sa zadá automaticky.

Ak povolíte možnosť Snímať fotografie, v prípade odstránenia SIM karty alebo neúspešného pokusu o odomknutie bude zariadenie snímať fotografie s predným a zadným fotoaparátom a uloží ich do galérie na zariadení a na portál Anti‑Theft.

Odomknutie mobilného zariadenia

Ak ste mobilné zariadenie uzamkli prostredníctvom portálu ESET Anti-Theft alebo tak urobil produkt ESET Mobile Security for Android, budete potrebovať heslo k účtu ESET HOME.


important

Odomknutie zariadenia spravovaného inou osobou

Ak je váš produkt ESET Mobile Security for Android spravovaný prostredníctvom účtu ESET HOME inej osoby, zadajte heslo od tohto účtu a odomknite svoje zariadenie.

Pokyny na odomknutie mobilného zariadenia aj s obrázkami nájdete v článku Databázy znalostí spoločnosti ESET (k dispozícii v angličtine a niekoľkých ďalších jazykoch).