ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Záznam aktivít

Prehľad o akciách vykonaných aplikáciou ESET Mobile Security počas daného dňa máte k dispozícii priamo na hlavnej obrazovke aplikácie ESET Mobile Security v časti Záznam aktivít. Záznam aktivít obsahuje informácie o webových stránkach skontrolovaných aplikáciou ESET Mobile Security, o aktualizáciách ESET Mobile Security, nainštalovaných a aktualizovaných aplikáciách, kontrolách vykonaných aplikáciou ESET Mobile Security a pod.

Ak chcete zobraziť celú históriu Záznamu aktivít, ťuknite na ikonu > vedľa položky Záznam aktivít. V rámci celkového prehľadu Záznamu aktivít môžete použiť Filtre a pomocou nich filtrovať aktivity v zozname podľa stavu alebo podľa funkcie ESET Mobile Security. Napríklad: Upozornenie, Riziko, Anti-Theft a Licencia. Zoznam tiež môžete usporiadať podľa dátumu, kedy k aktivite došlo, a to počnúc najnovšími alebo naopak najstaršími aktivitami.

Ak chcete vymazať celú históriu Záznamu aktivít:

1.Otvorte ESET Mobile Security.

2.Posuňte sa nadol.

3.Ťuknite na ikonu > vedľa položky Záznam aktivít.

4.Ťuknite na ikonu menu three_dots_menu.

5.Ťuknite na Zmazať všetko.

 

Ak chcete vymazať jednotlivé záznamy v histórii Záznamu aktivít:

1.Otvorte ESET Mobile Security.

2.Posuňte sa nadol.

3.Ťuknite na ikonu > vedľa položky Záznam aktivít.

4.Posuňte príslušný záznam doľava.

5.Ťuknite na Odstrániť.