ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Nastavenia funkcie Anti-Theft

Uzamknúť po neúspešných pokusoch

Nastavte maximálny počet neúspešných pokusov o odomknutie, po ktorých sa zariadenie uzamkne. Ak chcete nastaviť maximálny počet neúspešných pokusov, ťuknite na ikonu three_dots_menu v sekcii Anti‑Theft, prejdite na Nastavenia, ťuknite na Uzamknúť po neúspešných pokusoch a vyberte si z ponuky.

Čas na opravu

Ak ste si zapli funkciu uzamknutia po neúspešných pokusoch, vaše zariadenie sa uzamkne po nastavenom počte neúspešných pokusov o odomknutie. Ak chcete, aby sa po nastavenom počte neúspešných pokusov o odomknutie zariadenie uzamklo okamžite, vypnite funkciu Čas na opravu. Druhou možnosťou je nastavenie časového rozpätia, počas ktorého je ešte možné zadať správny odomykací kód aj napriek dosiahnutiu počtu neúspešných pokusov o odomknutie.


note

Príklad

Funkcia Uzamknúť po neúspešných pokusoch je zapnutá a sú nastavené tri neúspešné pokusy o odomknutie.

Funkcia Čas na opravu je nastavená na 15 sekúnd.

Po trojnásobnom nesprávnom zadaní odomykacieho vzoru máte 15 sekúnd na zadanie správneho vzoru, inak ESET Mobile Security zariadenie uzamkne.

Upraviť kontaktné údaje

Ak na portáli ESET Anti-Theft označíte svoje zariadenie za stratené alebo došlo k určitému počtu neúspešných pokusov o odomknutie, na zariadení sa zobrazia Kontaktné údaje, aby vás jeho nálezca mohol kontaktovať.

Kontaktné údaje môžu obsahovať:

zobrazenú správu (voliteľné),

vaše meno (voliteľné),

telefónne číslo (iné ako vaše vlastné),

e‑mailovú adresu (voliteľné).

 

Spravovať dôveryhodné SIM karty

Táto funkcia vám umožní vymazať alebo premenovať vloženú SIM kartu. Ak chcete pridať novú dôveryhodnú SIM kartu, vložte ju do zariadenia. Zariadenie sa uzamkne. Odomknite ho so svojím kódom. Zobrazí sa vám výzva, aby ste pridali vloženú SIM kartu do zoznamu dôveryhodných SIM kariet. Ak vloženú SIM kartu do zoznamu nepridáte, ochrana SIM karty zostane vypnutá.

Zmeniť typ zámku

Zvoľte si typ zámku pre ESET Anti-Theft. Predvolene je pre funkciu Anti‑Theft nastavený PIN kód. Môžete ho zmeniť a nastaviť si odomykací vzor.

Použiť odtlačok prsta

Vďaka tejto funkcii môžete na odomknutie Anti-Theft použiť ten istý odtlačok prsta, ktorý už máte v zariadení uložený.