ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Připojení k ESET HOME

Abyste mohli využívat tuto funkci, je třeba aktualizovat ESET Mobile Security na verzi 6.3 a novější.


important

Aktivace ESET Mobile Security prostřednictvím ESET HOME

Jestliže chcete aktivovat stejné zařízení prostřednictvím ESET HOME po opětovné instalaci ESET Mobile Security, je třeba původní zařízení v účtu ESET HOME odpojit od licence. V opačném případě toto zařízení nebudete moci prostřednictvím ESET HOME aktivovat.

Jak připojit své zařízení k existujícímu účtu ESET HOME?

1.Ťukněte na tlačítko menu hamburger_menu.

2.Ťukněte na položku Účet ESET HOME.

arrow_down_homePřihlášení pomocí Google
arrow_down_homePřihlášení pomocí Apple ID
arrow_down_homeNaskenovat QR kód
arrow_down_homePřihlášení pomocí e-mailové adresy

3.Pokud se s tímto zařízením přihlašujete ke svému účtu ESET HOME poprvé, pro jeho snadnější identifikaci v ESET HOME si jej pojmenujte. Ťukněte na tlačítko Další.

4.Pokud používáte bezplatnou nebo zkušební licenci a máte v ESET HOME dostupnou licenci k ESET Mobile Security, bude vám nabídnuta aktivace pomocí této licence.

a.Vyberte využitelnou licenci.

b.Ťukněte na tlačítko Aktivovat.

5.Ťukněte na Dokončit.


Jak vytvořit účet ESET HOME a připojit k němu zařízení?

1.Ťukněte na tlačítko menu hamburger_menu.

2.Ťukněte na položku Účet ESET HOME.

3.Ťukněte na Vytvořit účet.

4.Zadejte e-mailovou adresu a heslo.

important

Požadavky na heslo

Heslo musí mít alespoň deset znaků a obsahovat alespoň jedno malé a jedno velké písmeno a jednu číslici.

5.Ťukněte na tlačítko Vytvořit účet, čím se odešle do vaší e-mailové schránky zpráva s odkazem pro potvrzení.

6.Zadejte název zařízení pro jeho snadnější identifikaci a ťukněte na tlačítko Další.

7.Aby aplikace ESET Mobile Security správně fungovala, ťukněte na Pokračovat a povolte oprávnění pro přístup ke všem souborům.

8.Ťukněte na Spustit prvotní kontrolu.

9.Pro dokončení registrace si otevřete e-mailovou zprávu o vytvoření účtu a ťukněte na odkaz pro potvrzení.


Jak odpojit své zařízení od ESET HOME?

1.Ťukněte na tlačítko menu hamburger_menu.

2.Ťukněte na položku Účet ESET HOME.

3.Ťukněte na odkaz Odpojit zařízení. Tato možnost není dostupná v případě, kdy zařízení není připojené k účtu ESET HOME.

4.Použijte otisk prstu nebo zadejte PIN.

5.Ťukněte na tlačítko Dokončit.