ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Odinstalace

Pro odinstalování ESET Mobile Security použijte Průvodce odinstalací.


note

Poznámka

Odinstalací ESET Mobile Security uvolníte jednotku z licenční kapacity své licence.

1.Ťukněte na ikonu menu hamburger_menu.

2.Ťukněte na Nastavení.

3.Ťukněte na Odinstalovat.

4.Pokud je ochrana Anti-Theft zapnutá, budete požádáni o zadání bezpečnostního PINu/vzoru do ESET Mobile Security nebo o otisk prstu.

5.Ťukněte na Odinstalovat.

 

V případě, že se vám aplikace nedaří standardní cestou odinstalovat, postupujte podle následujících kroků:

Android 7 a novější:

1.Přejděte na nastavení OS Android a ťukněte na Správa aplikací. Vyberte ESET Mobile Security a ťukněte na Odinstalovat. Pokud je aktivní ochrana Anti-Theft, před odinstalováním ESET Mobile Security můžete být vyzváni k odebrání oprávnění Správce zařízení.

nebo

1.Na domovské obrazovce aplikace ESET Mobile Security ťukněte na ikonu menu hamburger_menu.

2.V seznamu vyberte Nastavení.

3.Ťukněte na Odinstalovat.

4.Ťukněte znovu na Odinstalovat pro potvrzení výběru.

 

Android 6:

1.Ťukněte na ikonu Launcheru launcher (nebo přejděte na Domů > Menu), vyberte Nastavení a přejděte do sekce Zabezpečení > Správce zařízení. V seznamu najděte ESET Mobile Security a odeberte mu oprávnění pomocí možnosti Deaktivovat. Ťukněte na Odemknout a zadejte bezpečnostní heslo. Pokud nemá aplikace PRODUCTNAME oprávnění správce, pokračujte dalším krokem.

2.V Nastavení přejděte do sekce Aplikace, najděte ESET Mobile Security a vyberte možnost Odinstalovat.