ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Antivirus

Modul antivirové ochrany chrání zařízení před škodlivým kódem tím, že hrozby blokuje a léčí.

antivirus_226_1

Rezidentní ochrana

Rezidentní ochrana souborového systému skenuje všechny soubory ve složkách pro stažené soubory na možný výskyt škodlivého kódu, jakmile dojde k jejich spuštění, otevření nebo vytvoření.

Rezidentní ochrana souborového systému poskytuje nepřetržitou ochranu a spouští se standardně při startu systému. Rozhodně vám nedoporučujeme vypínat Rezidentní ochranu souborového systému v části Antivirus. Do nastavení Rezidentní ochrany se dostanete ťuknutím na tlačítko se třemi tečkamithree_dots_menu v sekci Antivirus > Rozšířená nastavení > Rezidentní ochrana.

Kontrola zařízení

Volitelnou kontrolu zařízení můžete provést kdykoli ťuknutím na tlačítko Kontrola zařízení v části Antivirus. Ve výchozím nastavení je úroveň kontroly nastavena na úroveň Smart. Úroveň kontroly můžete v Rozšířeném nastavení antiviru změnit. Ťukněte na tlačítko se třemi tečkami three_dots_menu > Rozšířená nastavení > Úroveň kontroly.

K dispozici jsou dvě úrovně kontroly:

Smart – zkontroluje všechny nainstalované aplikace, DEX soubory (spustitelné soubory Android OS), SO soubory (knihovny), archivy do maximálně třetí úrovně zanoření a obsah SD karty.

Hloubková — zkontroluje všechny typy souborů bez ohledu na příponu, a to jak v interní paměti zařízení, tak na SD kartě.

 

Souhrn kontroly se uloží do protokolu, který je přístupný ze sekce Protokoly kontrol. Pokud chcete přerušit běžící kontrolu, ťukněte na tlačítko Zrušit v pravém dolním rohu obrazovky. Výsledek kontroly a statistiky během kontroly si zobrazíte po ťuknutí na tlačítko Antivirus.


warning

Kontrola paměťových karet

ESET Mobile Security nepodporuje kontrolu paměťových karet na zařízeních s operačním systémem Android 6.

Nevyřešené hrozby

Tato možnost se v produktu zobrazí, pokud ESET Mobile Security detekuje ve vašem zařízení hrozbu, a zůstane aktivní do doby, než na ni zareagujete. Seznam dostupných akcí: odebrat hrozbu nebo ignorovat.

Ignorování hrozby

Při použití možnosti ignorovat hrozbu se v produktu zobrazí tato sekce. Stále budete schopni případnou hrozbu odstranit nebo ji dále ignorovat.

Kontrola při nabíjení

Pokud aktivujete tuto možnost, kontrola zařízení se spustí automaticky, pokud je zařízení nečinné, zapojené na nabíječce a plně nabité.

Naplánovaná kontrola

Prostřednictvím této možnosti si můžete nastavit automatické spuštění kontroly v předem definovaném čase. Pro naplánování kontroly ťukněte na ikonu vedle možnosti Naplánovaná kontrola a nastavte datum a čas, kdy se má kontrola provést.

Aktualizovat detekční moduly

Ve výchozím nastavení ESET Mobile Security aktualizace pravidelně kontroluje a stahuje. Pokud chcete spustit aktualizaci ručně, ťukněte na Aktualizovat detekční moduly.


note

Poplatky za přenos dat

Pro zabránění zbytečnému stahování dat jsou aktualizace stahovány, jakmile je to potřeba. Zatímco aktualizace jsou bezplatné, může vám být účtován poplatek za přenos dat podle tarifu mobilního operátora.

 

Další informace o možnostech kontroly naleznete v těchto kapitolách:

Protokoly kontrol

Rozšířená nastavení