ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Protokoly kontrol

Protokoly kontrol se automaticky vytváří po každé naplánované či ručně spuštěné kontrole zařízení.

Každý protokol obsahuje:

Datum a čas kontroly,

Informace o typu kontroly včetně její nastavení úrovně (smart nebo hloubková),

Dobu kontroly,

Počet zkontrolovaných souborů

Provedené akce nebo chyby, které se vyskytly během kontroly.

Počet nalezených hrozeb a jejich seznam.