Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Báo cáo Bảo mật

Báo cáo Bảo mật cung cấp thông tin tổng quan toàn diện về mỗi mô-đun chương trình và trạng thái cũng như thống kê tương ứng của mỗi mô-đun. Bạn cũng có thể bật những mô-đun hiện không được bật từ màn hình Báo cáo Bảo mật. Mỗi phần mô-đun chương trình có chứa các thông tin sau.

Chống vi rút

Ứng dụng đã cài đặt

Ứng dụng đã cập nhật

Ứng dụng đã quét

Mối đe dọa được phát hiện

Các bản cập nhật công cụ phát hiện

Khóa ứng dụng

Số các ứng dụng được bảo vệ

Số lần mở khóa ứng dụng thành công

Số lần thử mở khóa không thành công

chống lừa đảo

Trang web đã quét

Mối đe dọa được phát hiện

Bộ lọc cuộc gọi

Cuộc gọi đã nhận

Cuộc gọi đã chặn

Kiểm tra Bảo mật

Cảnh báo chuyển vùng

Mở cảnh báo WiFi

Bảo vệ thanh toán

Số các ứng dụng được bảo vệ

Số lần quét ứng dụng được bảo vệ

 

ESET Mobile Security sẽ hiển thị một tin nhắn báo cáo hàng tháng ngắn gọn trong thanh thông báo Android mỗi tháng. Nếu bạn không muốn nhận những thông báo này, hãy bật tùy chọn Không hiển thị thông báo báo cáo hàng tháng.