Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Adware Detector

Adware Detector là phản hồi của ESET đối với các ứng dụng phần mềm quảng cáo. Ứng dụng phần mềm quảng cáo có thể là các ứng dụng hợp pháp hoặc ứng dụng cố gắng thể hiện là hợp pháp (như Máy tính hoặc đèn pin). Sau đó, những ứng dụng này hiển thị quảng cáo toàn màn hình ngay cả khi ứng dụng bị đóng. Do đó, người dùng không thể phát hiện ứng dụng nào đang hiển thị những quảng cáo bật lên này.

Adware Detector giúp bạn xác định những ứng dụng phần mềm quảng cáo này. Để sử dụng tính năng đó, hãy làm như sau sau khi quảng cáo bật lên được hiển thị:

1.Mở ESET Mobile Security.

2.Trên màn hình ESET Mobile Security chính, nhấn vào Chống vi-rút.

3.Nhấn vào three_dots_menu ở góc trên cùng bên phải để hiển thị menu.

4.Nhấn vào Adware Detector ở menu.

5.Sau khi Adware Detector hiển thị hướng dẫn phát hiện các ứng dụng phần mềm quảng cáo, hãy nhấn vào Tiếp tục.

Adware Detector hiển thị các ứng dụng đã mở trong năm phút qua. Xác định các ứng dụng đáng ngờ và nhấn vào Loại bỏ để loại bỏ chúng khỏi thiết bị của bạn. Một ứng dụng đáng ngờ thường là ứng dụng mà bạn không được phép mở hoặc bạn không sử dụng vào lúc này.