Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Giám sát Thiết bị

Trong phần Giám sát Thiết bị, xác định những thành phần của thiết bị sẽ được giám sát bởi ESET Mobile Security.

Chạm vào mỗi tùy chọn để xem mô tả chi tiết và trạng thái hiện tại của nó. Trong tùy chọn Nguồn không xác địnhChế độ gỡ lỗi, chạm vào Mở cài đặt để thay đổi cài đặt trong Cài đặt HĐH Android.

Bạn có thể tắt mỗi thành phần.

1.Chạm vào thành phần bạn muốn tắt.

2.Chạm vào biểu tượng menu three_dots_menu.

3.Chạm vào Tắt.