Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Kiểm tra Ứng dụng

Tính năng Kiểm tra Ứng dụng thực hiện kiểm tra các ứng dụng đã cài trên thiết bị của bạn mà có thể có quyền truy cập vào các dịch vụ khiến bạn phải mất tiền, theo dõi vị trí của bạn hoặc đọc thông tin nhận dạng, danh bạ hay tin nhắn của bạn. ESET Mobile Security cung cấp một danh sách những ứng dụng này, sắp xếp theo danh mục. Chạm vào mỗi thể loại để xem mô tả chi tiết của thể loại đó. Chạm vào một ứng dụng để xem các chi tiết quyền của ứng dụng đó.