Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Kiểm tra mạng

Kiểm tra mạng cho phép bạn quét mạng để tìm các thiết bị kết nối với bộ định tuyến và kiểm tra tìm lỗ hổng. Kiểm tra mạng quét mạng của bạn theo hai bước.

Trước tiên Kiểm tra mạng quét mạng của bạn để tìm các thiết bị kết nối. Nếu phát hiện thấy một thiết bị mới, bạn sẽ thấy một thông báo và thiết bị sẽ có đánh dấu biểu tượng ngôi sao. Khám phá các thiết bị trên mạng của bạn theo cách thủ công, bằng cách chạm vào Quét mạng. Bạn cũng có thể khám phá thiết bị theo cách tự động. Để sử dụng tùy chọn này, hãy chạm vào biểu tượng menu three_dots_menu> Cài đặt và bật tùy chọn Khám phá thiết bị tự động.

Trong bước thứ hai của quá trình quét, Kiểm tra mạng kiểm tra các thiết bị kết nối để tìm lỗ hổng bằng cách kết nối với chúng và kiểm tra các lỗ hổng như cổng mở, tên người dùng và mật khẩu bộ định tuyến yếu, vấn đề với phần mềm cơ sở của bộ định tuyến, v.v. Kẻ tấn công có thể lợi dụng những lỗ hổng này để giành quyền kiểm soát bộ định tuyến của bạn và các thiết bị khác kết nối với bộ định tuyến. Bộ định tuyến và thiết bị do kẻ tấn công điều khiển sau đó có thể được sử dụng để thu thập thông tin về bạn hoặc thậm chí tham gia vào các cuộc tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), v.v.

 

Kiểm tra mạng Cũng cung cấp cho bạn danh sách toàn diện các thiết bị kết nối với mạng để thông báo cho bạn biết ai đã kết nối với mạng của bạn. Dựa trên thông tin này, bạn có thể quản lý hoặc từ chối quyền truy cập mạng của các thiết bị này từ giao diện web của bộ định tuyến. Bạn có thể truy cập giao diện web của bộ định tuyến trực tiếp từ Kiểm tra mạng bằng cách chọn bộ định tuyến của bạn và chạm vào tùy chọn Mở giao diện web.

Bạn có thể xem các thiết bị kết nối dưới dạng danh sách hoặc dưới dạng trực quan:

list-ch-icon Dạng xem danh sách - Các thiết bị kết nối được hiển thị trong chế độ xem danh sách tiêu chuẩn với Bộ định tuyến ở trên cùng, sau đó là các thiết bị trực tuyến và cuối cùng là lịch sử của các thiết bị đã kết nối trước đó.

sonar-cm-icon Dạng xem Sonar - các thiết bị được hiển thị trực quan trong một nửa vòng tròn với bộ định tuyến ở giữa. Trong lớp thứ hai từ trung tâm là các thiết bị được hiển thị đang trực tuyến tại thời điểm này. Trong lớp thứ ba được hiển thị là lịch sử các thiết bị đã kết nối trước đó. Bạn có thể di chuyển giữa các thiết bị bằng cách chạm vào nút mũi tên hoặc cuộn theo hướng vòng tròn.

 

Để quản lý thiết bị dễ dàng hơn, hãy gán danh mục cho thiết bị (như Điện thoại thông minh, TV, Máy chơi game, Máy tính, v.v.), đổi tên thiết bị từ tên nhà sản xuất tiêu chuẩn hoặc địa chỉ IP thành tên dễ hiểu hơn (ví dụ: SM-G955F thành Điện thoại của Sam, 192.168.1.52 thành máy tính của Jane, v.v.).

Đổi tên thiết bị trong Kiểm tra mạng chạm vào biểu tượng thiết bị trong Kiểm tra mạng > chạm vào biểu tượng bút chì ở góc trên bên phải, chọn danh mục thiết bị, nhập tên của thiết bị và sau đó nhấn OK.