Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Cài đặt Anti-Theft

Khóa sau nhiều lần thử không thành công

Chọn số lần thử mở khóa không thành công được cho phép trước khi khóa thiết bị. Để thiết lập số lần thử mở khóa, chạm vào three_dots_menu trên màn hình Anti-Theft, chọn Cài đặt, chạm vào Khóa sau nhiều lần thử không thành công, và chọn số lần thử không thành công bạn muốn.

Thời gian khắc phục

Nếu bạn đã bật Khóa sau nhiều lần thử không thành công, thiết bị của bạn sẽ khóa sau số lần thử không thành công bạn đã đặt. Tắt Thời gian khắc phục để khóa thiết bị ngay lập tức sau khi đạt đến số lần thử không thành công đã đặt, hoặc thiết lập thời gian để mở khóa thiết bị của bạn thành công trước khi thiết bị khóa sau khi đạt đến số lần thử không thành công đã đặt.

note

Ví dụ

Khóa sau nhiều lần thử không thành công bật và số lần thử không thành công được đặt là 3.

Thời gian khắc phục được đặt là 15 giây.

Sau khi nhập sai mẫu hình mở khóa trên thiết bị ba lần, bạn có 15 giây để nhập đúng mẫu hình mở khóa để ngăn chặn ESET Mobile Security khóa thiết bị.

Chỉnh sửa chi tiết liên hệ

Nếu bạn đánh dấu thiết bị của mình là bị mất trên ESET Anti-Theft, hoặc sau số lần thử mở khóa không thành công đã chọn, thông tin từ Chi tiết liên hệ sẽ được hiển thị trên màn hình thiết bị bị khóa của bạn để người tìm thấy thiết bị có thể liên hệ với bạn.

Thông tin này có thể bao gồm:

Tên bạn (tùy chọn)

Số di động dự phòng của một thành viên gia đình hoặc bạn bè

Mô tả thiết bị (tùy chọn)

Địa chỉ email (tùy chọn)

 

Quản lý thẻ SIM tin cậy

Tùy chọn này cho phép bạn xóa hoặc đổi tên thẻ SIM đã lắp vào. Để thêm một thẻ SIM tin cậy mới, hãy lắp thẻ SIM vào thiết bị. Thiết bị sẽ khóa. Mở khóa thiết bị bằng mã bảo mật của bạn. Bạn sẽ được nhắc thêm thẻ SIM vừa lắp vào danh sách thẻ SIM tin cậy. Nếu bạn không thêm thẻ SIM này vào danh sách, chức năng bảo vệ SIM sẽ vẫn bị tắt.

Thay đổi loại khóa

Chọn cách để mở khóa ESET Anti-Theft. Mã PIN được đặt làm tùy chọn mặc định trong quá trình thiết lập Anti-Theft. Bạn có thể thay đổi tùy chọn này thành mở khóa bằng mẫu hình.

Sử dụng dấu vân tay

Khi đã bật, bạn có thể sử dụng vân tay đã lưu trong thiết bị để mở khóa tùy chọn Anti-Theft.