Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Anti-Theft

Tính năng ESET Anti-Theft bảo vệ thiết bị của bạn khỏi bị truy cập trái phép, cho phép bạn theo dõi hoạt động bên ngoài, và theo dõi vị trí của thiết bị. Bạn cũng có thể hiển thị thông báo cho người tìm thấy trong trường hợp thiết bị bị mất.

Nếu thiết bị bị mất, bạn có thể quản lý thiết bị bằng cổng thông tin ESET Anti-Theft hoặc bạn có thể thực hiện các hành động cụ thể bằng các lệnh SMS từ thiết bị của một liên hệ tin cậy. Để thực hiện hành động qua SMS, bạn phải thiết lập tính năng bạn bè tin cậy và thêm số điện thoại của họ vào danh sách liên hệ tin cậy. Xem bài viết cơ sở kiến thức Thiết lập chức năng bảo vệ Anti-Theft trong ESET Mobile Security cho Android để thiết lập chức năng bảo vệ Anti-Theft trong ESET Mobile Security. (Bài viết cơ sở kiến thức không có sẵn ở tất cả các ngôn ngữ.)

ESET Anti-Theft yêu cầu các quyền truy cập Vị trí thiết bị và máy ảnh để hoạt động. Để hiển thị cảnh báo và khóa thiết bị của bạn, ESET Mobile Security yêu cầu quyền Che phủ màn hình.

Tính năng này cho phép bạn điều chỉnh các cảnh báo và hoạt động được kích hoạt bởi chế độ Khả nghi. ESET Mobile Security thường xuyên lưu vị trí thiết bị, ảnh camera và địa chỉ WiFi IP. Bạn có thể xác định các mục sau:

Thiết bị khóa tự động

Bạn có thể thiết lập ESET Mobile Security tự động khóa thiết bị khi một trong những hành động sau được thực hiện:

Khi thẻ SIM bị tháo ra - Nếu thẻ SIM tin cậy bị tháo ra khỏi thiết bị, thiết bị sẽ khóa. Để tháo và kiểm tra thẻ SIM tin cậy, chạm vào Quản lý thẻ SIM tin cậy, chọn thẻ SIM bạn muốn tháo và sau đó nhấn vào biểu tượng thùng rác action_button_delete. Để thêm thẻ SIM tin cậy, hãy lắp thẻ SIM. Nếu tùy chọn Tự động khóa bật, bạn sẽ phải mở khóa thiết bị. ESET Mobile Security sẽ yêu cầu bạn xác nhận thẻ SIM mới thêm vào là tin cậy. Để bật tính năng này, chúng tôi sẽ tạo mã định danh duy nhất ESET#### trên thẻ SIM và ở danh bạ của bạn. Không xóa mã định danh duy nhất này. Nếu bạn xóa liên hệ mã định danh này, thiết bị sẽ bị khóa.

warning

Hỗ trợ tự động khóa khi tháo thẻ SIM

Tính năng tự động khóa khi tháo thẻ SIM không khả dụng trên thiết bị CDMA, WCDMA và chỉ WiFi.

Sau [X] lần mở khóa - Khi đã bật, thiết bị của bạn bị khóa sau một số lần thử mở khóa không thành công. Bạn có thể đặt số lần thử mở khóa không thành công trước khi khóa thiết bị trong cài đặt Anti-Theft. Nếu lần thử không thành công của bạn là do nhầm lẫn, bạn có thể khắc phục trong 30 giây và lần thử này sẽ không được tính là một lần thử không thành công. Bạn có thể thay đổi thời gian khắc phục trong cài đặt Anti-Theft trong tùy chọn Thời gian khắc phục. Bạn cũng có thể tắt tùy chọn thời gian khắc phục, và thiết bị sẽ khóa ngay lập tức sau số lần thử không thành công đã đặt.

Khi thiết bị khóa, bạn có thể hiển thị thông tin để liên hệ với chủ sở hữu của thiết bị. Bạn cũng có thể bật thiết bị để chụp ảnh với cả hai máy ảnh để có được ảnh của người đang tìm cách mở khóa thiết bị của bạn.

Sau khi thiết bị đã khóa

Sau khi thiết bị khóa, các thao tác sau có thể được thực hiện:

Hiển thị chi tiết liên hệ - Hiển thị tùy chọn Liên hệ chủ sở hữu khi vào màn hình mã khóa màn hình không chính xác.

Chụp ảnh - Lưu ảnh của máy ảnh sau và trước vào Thư viện thiết bị của bạn và cổng thông tin Anti-Theft khi xảy ra tình huống thử mở khóa không thành công hoặc tháo thẻ SIM.

 

important

Các tính năng nhắn tin văn bản

Các tính năng Anti-Theft Thẻ SIM Tin cậy và Lệnh Tin nhắn SMS sẽ không khả dụng trên các thiết bị CDMA và thiết bị không hỗ trợ nhắn tin văn bản.