Trợ giúp trực tuyến của ESET

Tìm kiếm Tiếng Việt
Chọn chủ đề

Tối ưu hóa

Tối ưu hóa ESET Anti-Theft là việc đánh giá kỹ thuật có thể đo được về trạng thái bảo mật của thiết bị của bạn. Bảo vệ Chống Trộm sẽ kiểm tra hệ thống của bạn đối với các vấn đề được liệt kê dưới đây.

Đối với mỗi vấn đề bảo mật, bạn có thể chạm vào Thay đổi cài đặt để chuyển đến màn hình nơi bạn có thể giải quyết vấn đề cụ thể đó. Nếu bạn không muốn ESET Mobile Security báo cáo vấn đề, chạm vào Bỏ qua vấn đề này.

Dịch vụ định vị đã tắt – để bật, đi đến cài đặt Android > Dịch vụ định vị và chọn Sử dụng mạng không dy

Vệ tinh GPS không được sử dụng – truy cập đến cài đặt này trong cài đặt Android > Vị trí > Chế độ > Độ chính xác cao

Khóa Màn hình không được bảo mật – để bảo mật thiết bị của bạn bằng mã khóa màn hình, mật khẩu, mã PIN hoặc mẫu hình, hãy đi đến cài đặt Android > Màn hình khóa ; Khóa màn hình và chọn một trong các tùy chọn có sẵn. Hầu hết các thiết bị Android đều cung cấp mở khóa bằng cách Vuốt, Chuyển động, Khuân mặt, Khuân mặt và giọng nói, Hình mẫu, PIN hoặc Mật khẩu. Nếu ai đó tìm cách mở khóa thiết bị của bạn sử dụng sai mã, ESET Anti-Theft sẽ thông báo cho bạn về hoạt động khả nghi này trong cổng thông tin ESET HOME.

Dữ liệu di động không bật – truy cập cài đặt này trong cài đặt Android > Không dy và mạng > Mạng di động > Dữ liệu.

Không có Dịch vụ Google PlayESET Anti-Theft sử dụng Dịch vụ Google Play để gửi lệnh đến thiết bị của bạn theo thời gian thực và hiển thị thông báo đẩy. Nếu những dịch vụ này không được bật hoặc bị thiếu trên thiết bị của bạn, các chức năng của ESET Anti-Theft được quản lý từ ESET HOME sẽ bị giới hạn. Trong trường hợp này, chúng tôi khuyên bạn sử dụng lệnh tin nhắn SMS thay vì cổng thông tin ESET HOME.