Povezivanje s ESET HOME računom

Da biste upotrebljavali ovu funkciju, nadogradite program ESET Mobile Security na verziju 6.3 ili noviju verziju.

Povezivanje uređaja s postojećim ESET HOME računom

1.Dodirnite gumb izbornika hamburger_menu.

2.Dodirnite ESET HOME račun.

arrow_down_homeNastavi sa servisom Google.
arrow_down_homeNastavi sa servisom Apple.
arrow_down_homeSkeniraj QR kod
arrow_down_homeNastavi s e-poštom

3.Ako se ovim uređajem prvi put prijavljujete u svoj ESET HOME račun, stvorite nadimak za svoj uređaj da biste ga lakše identificirali u sustavu ESET HOME. Dodirnite Dalje.

4.Ako koristite besplatnu ili probnu licencu i imate dostupnu licencu na računu ESET HOME, bit će vam ponuđena aktivacija programa ESET Mobile Security.

a.Odaberite primjenjivu licencu.

b.Dodirnite Aktiviraj.

5.Dodirnite Završi.


Stvorite ESET HOME račun i povežite svoj uređaj s računom

1.Dodirnite gumb izbornika hamburger_menu.

2.Dodirnite ESET HOME račun.

3.Dodirnite Stvori račun.

4.Upišite svoju adresu e-pošte i lozinku.

important

Preduvjeti za lozinku

Lozinka mora imati najmanje 10 znakova i sadržavati barem jedno veliko slovo i jedan broj.

5.Dodirnite Stvori račun da biste putem e-pošte primili link za potvrdu.

6.Stvorite nadimak za svoj uređaj i dodirnite Dalje.

7.Dodirnite Završi.

8.Da biste dovršili registraciju, dodirnite vezu u poruci e-pošte s potvrdom.


Odspoji uređaj s ESET HOME računa

1.Dodirnite gumb izbornika hamburger_menu.

2.Dodirnite ESET HOME račun.

3.Dodirnite Odspoji uređaj. Ako vaš uređaj nije povezan s ESET HOME računom, ova opcija nije dostupna.

4.Upotrijebite otisak prsta ili upišite PIN.

5.Dodirnite Odspoji.