ESET-ova mrežna pomoć

Traži Hrvatski
Odaberite temu

Povezivanje s ESET HOME računom

Da biste upotrebljavali ovu funkciju, nadogradite program ESET Mobile Security na verziju 6.3 ili noviju verziju.

important

Aktiviranje ESET Mobile Security pomoću ESET HOME portala

Ako želite aktivirati jedan uređaj pomoću ESET HOME portala drugi put (na primjer, nakon ponovne instalacije programa ESET Mobile Security), morate ručno ukloniti uređaj iz licence u ESET HOME portalu prije nego što nastavite. U suprotnom nećete moći aktivirati ovaj uređaj pomoću ESET HOME portala.

Povezivanje uređaja s postojećim ESET HOME računom

1.Dodirnite gumb izbornika hamburger_menu.

2.Dodirnite ESET HOME račun.

arrow_down_homeNastavi sa servisom Google.
arrow_down_homeNastavi sa servisom Apple.
arrow_down_homeSkeniraj QR kod
arrow_down_homeNastavi s e-poštom

3.Ako se ovim uređajem prvi put prijavljujete u svoj ESET HOME račun, stvorite nadimak za svoj uređaj da biste ga lakše identificirali u sustavu ESET HOME. Dodirnite Dalje.

4.Ako koristite besplatnu ili probnu licencu i imate dostupnu licencu na računu ESET HOME, bit će vam ponuđena aktivacija programa ESET Mobile Security.

a.Odaberite primjenjivu licencu.

b.Dodirnite Aktiviraj.

5.Dodirnite Završi.


Stvorite ESET HOME račun i povežite svoj uređaj s računom

1.Dodirnite gumb izbornika hamburger_menu.

2.Dodirnite ESET HOME račun.

3.Dodirnite Stvori račun.

4.Upišite svoju adresu e-pošte i lozinku.

important

Preduvjeti za lozinku

Lozinka mora imati najmanje 10 znakova i sadržavati barem jedno veliko slovo i jedan broj.

5.Dodirnite Stvori račun da biste putem e-pošte primili link za potvrdu.

6.Stvorite nadimak za svoj uređaj i dodirnite Dalje.

7.Dodirnite Završi.

8.Da biste dovršili registraciju, dodirnite vezu u poruci e-pošte s potvrdom.


Odspoji uređaj s ESET HOME računa

1.Dodirnite gumb izbornika hamburger_menu.

2.Dodirnite ESET HOME račun.

3.Dodirnite Odspoji uređaj. Ako vaš uređaj nije povezan s ESET HOME računom, ova opcija nije dostupna.

4.Upotrijebite otisak prsta ili upišite PIN.

5.Dodirnite Odspoji.