Deinstalacija

ESET Mobile Security može se deinstalirati pomoću čarobnjaka Deinstaliraj koji je dostupan na glavnom izborniku programa ESET Mobile Security .

1.Dodirnite izbornik hamburger_menu.

2.Dodirnite Postavke.

3.Dodirnite Deinstaliraj.

4.Ako je Anti-Theft zaštita aktivirana, od vas će se tražiti da unesete sigurnosni PIN/uzorak ili otisak prsta za program ESET Mobile Security.

5.Dodirnite Deinstaliraj.

Također možete pratiti korake u nastavku da biste ručno deinstalirali program:

Android 6 i ranije verzije:

1.Dodirnite ikonu Pokretač launcher na početnom zaslonu uređaja sa sustavom Android (ili idite na Početak > Izbornik) i dodirnite Postavke > Sigurnost > Administratori uređaja. Odaberite ESET Mobile Security i dodirnite Deaktiviraj. Dodirnite Otključaj i unesite svoj sigurnosni PIN/uzorak. Ovaj korak možete preskočiti ako aplikacija više nije definirana kao administrator uređaja.

2.Vratite se na Postavke i dodirnite Upravljaj aplikacijama > ESET Mobile Security > Deinstaliraj.

Android 7 i novije verzije:

1.Idite na Postavke i dodirnite Upravljaj aplikacijama > ESET Mobile Security > Deinstaliraj. Ako je aktivirana Anti-Theft zaštita, možda će se od vas tražiti da deaktivirate administratora uređaja za program ESET Mobile Security prije deinstalacije.

Ili

1.Dodirnite hamburger_menu da biste otvorili glavni izbornik.

2.Odaberite Postavke.

3.Dodirnite Deinstaliraj.

4.Ponovno dodirnite Deinstaliraj za potvrdu odluke.