Ajutor online ESET

Căutare Română
Selectaşi subiectul

Acord de licență pentru utilizatorul final

Data intrării în vigoare: 19 octombrie 2021.

IMPORTANT: Citiți cu atenție termenii și condițiile produsului stabilite mai jos înainte de descărcare, instalare, copiere sau utilizare. PRIN DESCĂRCAREA, INSTALAREA, COPIEREA SAU UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI VĂ EXPRIMAȚI ACORDUL PRIVIND TERMENII ȘI CONDIȚIILE ȘI CONFIRMAȚI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.

Acord de licență pentru utilizatorul final

Conform clauzelor acestui Acord de licență pentru utilizatorul final („Acord”) încheiat de și între ESET, spol. s r. o., societate cu sediul social în Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, înregistrată în Registrul Comerțului administrat de Judecătoria districtului Bratislava I, secția Sro, cu nr. de înregistrare 3586/B, cod fiscal 31333532 („ESET” sau „Furnizor”) și dvs., o persoană fizică sau o entitate legală („Dvs.” sau „Utilizatorul final”), aveți dreptul de a utiliza Software-ul definit la articolul 1 din acest Acord. Software-ul definit la articolul 1 din acest Acord poate fi stocat pe un suport de date, trimis prin poștă electronică, descărcat de pe internet, descărcat de pe serverele Furnizorului sau obținut din alte surse, sub rezerva respectării clauzelor și a condițiilor menționate mai jos.

ACESTA ESTE UN ACORD PRIVIND DREPTURILE UTILIZATORULUI FINAL, NU ESTE UN ACORD DE VÂNZARE. Furnizorul deține în continuare copia Software-ului și suportul fizic inclus în pachetul de vânzare și orice altă copie pe care Utilizatorul final are dreptul să o facă în conformitate cu acest Acord.

Făcând clic pe opțiunea „Accept” sau „Accept...” la instalarea, descărcarea, copierea sau utilizarea Software-ului, sunteți de acord cu clauzele și condițiile acestui Acord și luați la cunoștință dispozițiile din Politica de confidenţialitate. Dacă nu sunteți de acord cu toate clauzele și condițiile din Acord și/sau cu Politica de confidenţialitate, faceți clic imediat pe opțiunea de revocare, revocați instalarea sau descărcarea ori distrugeți sau returnați Software-ul, suportul de instalare, documentația însoțitoare și bonul de vânzare către Furnizor sau către magazinul de la care ați achiziționat Software-ul.

SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI INDICĂ FAPTUL CĂ AȚI CITIT ACEST ACORD, L-AȚI ÎNȚELES ȘI SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI TERMENII ȘI CONDIȚIILE ACESTUIA.

1. Software-ul. Conform utilizării în prezentul Acord, termenul „Software” înseamnă: (i) programul informatic care însoțește prezentul Acord și toate componentele acestuia; (ii) întregul conținut al discurilor, CD-ROM-urilor, DVD-urilor, mesajelor de e-mail și atașărilor sau alt suport cu care este prevăzut acest Acord, inclusiv forma codului obiect al Software-ului furnizat pe un suport de date, prin poștă electronică sau descărcat de pe Internet; (iii) orice material explicativ scris asociat și orice altă eventuală documentație asociată Software-ului, mai ales orice descriere a Software-ului, specificațiile acestuia, orice descriere a proprietăților și funcționării Software-ului, orice descriere a mediului de funcționare în care se utilizează Software-ul, instrucțiunile de utilizare sau instalare a Software-ului sau orice descriere a modului de utilizare a Software-ului („Documentație”); (iv) copiile Software-ului, corecțiile eventualelor erori ale Software-ului, adăugirile aduse Software-ului, extensiile Software-ului, versiunile modificate ale Software-ului și actualizările componentelor Software-ului, dacă există, care vă sunt acordate prin licență de către Furnizor în conformitate cu articolul 3 din acest Acord. Software-ul se va furniza exclusiv sub formă de cod de obiect executabil.

2. Instalarea, computerul și cheie de licență. Software-ul furnizat pe un suport de date, trimis prin poștă electronică, descărcat de pe internet, descărcat de pe serverele Furnizorului sau obținut din alte surse necesită instalare. Trebuie să instalați Software-ul pe un Computer configurat corect, care respectă cel puțin cerințele prevăzute în Documentație. Metodologia de instalare este descrisă în Documentație. Pe Computerul pe care instalați Software-ul nu trebuie instalate programe de computer sau hardware care pot avea un efect advers asupra Software-ului. Computer înseamnă hardware, inclusiv, dar fără a se limita la computere personale, laptopuri, stații de lucru, computere palmtop, telefoane inteligente, dispozitive electronice portabile sau alte dispozitive electronice pentru care este conceput Software-ul, pe care acesta va fi instalat și/sau utilizat. Cheie de licență înseamnă o secvență unică de simboluri, de litere, de cifre sau de semne speciale furnizate Utilizatorului final pentru a permite utilizarea legală a Software-ului, versiunea sa specifică sau o prelungire a perioadei Licenței în conformitate cu acest Acord.

3. Licență. În condițiile în care ați fost de acord cu termenii acestui Acord și respectați toți termenii și toate condițiile stipulate aici, Furnizorul vă va acorda următoarele drepturi („Licența”):

a) Instalare și utilizare. Aveți dreptul neexclusiv și netransferabil de instalare a Software-ului pe hard diskul calculatorului sau pe alt suport permanent de stocare a datelor, de instalare și stocare a Software-ului în memoria unui sistem de calculator și de implementare, stocare și afișare a Software-ului.

b) Stipularea numărului de licențe. Dreptul de utilizare a Software-ului depinde de numărul de Utilizatori finali. Un Utilizator final înseamnă următoarele: (i) instalarea Software-ului pe un singur sistem de computer sau, (ii) dacă întinderea licenței este limitată de numărul de căsuțe poștale, atunci un Utilizator final înseamnă un utilizator de calculator care acceptă poștă electronică prin Mail User Agent („MUA”). Dacă MUA acceptă poștă electronică și o distribuie ulterior automat către mai mulți utilizatori, atunci numărul de Utilizatori finali se va stabili în funcție de numărul efectiv de utilizatori pentru care se distribuie poșta electronică. Dacă un server de mail funcționează ca poartă poștală, numărul de Utilizatori finali va fi egal cu numărul utilizatorilor de servere de mail pentru care o astfel de poartă oferă servicii. Dacă un număr nespecificat de adrese de poștă electronică sunt direcționate către și acceptate de un utilizator (de ex., prin denumiri alternative) și mesajele nu sunt distribuite automat de client către un număr mai mare de utilizatori, se va solicita o Licență pentru un calculator. Nu se va utiliza simultan aceeași Licență pe mai multe calculatoare. Utilizatorul final are dreptul de a introduce cheia de Licență în Software doar în măsura în care Utilizatorul final are dreptul de a utiliza Software-ul în conformitate cu limitările care decurg din numărul de Licențe acordate de Furnizor. Cheia de Licență este considerată a fi confidențială, iar Dvs. nu trebuie să partajați Licența cu terții sau să permiteți terților să utilizeze cheia de Licență decât dacă acest Acord sau Furnizorul permite acest lucru. În cazul în care este compromisă cheia de Licență, notificați imediat Furnizorul.

c) Home/Business Edition. O versiune Home Edition a Software-ului va fi utilizată exclusiv în medii private și/sau necomerciale, doar pentru uz rezidențial și în cadrul familiei. Pentru a utiliza Software-ul pe servere de poștă electronică, servere de transmitere a poștei electronice, gateway-uri de corespondență sau de Internet trebuie să obțineți versiunea Business Edition a Software-ului destinată utilizării într-un mediu comercial.

d) Termenul Licenței. Dreptul Dvs. de a utiliza Software-ul va fi pe durată limitată.

e) Software OEM. Software-ul clasificat drept „OEM” va fi limitat la Computerul pe care l-ați obținut. Nu se poate transfera pe un alt calculator.

f) NFR, Software de ÎNCERCARE. Software-ul clasificat ca „Nu este destinat revânzării”, NFR sau ÎNCERCARE nu poate fi supus plății și se poate utiliza numai în scop demonstrativ sau pentru testarea caracteristicilor Software-ului.

g) Încetarea Licenței. Licența va înceta automat la sfârșitul perioadei pentru care a fost acordată. Dacă nu respectați prevederile Acordului, Furnizorul va avea dreptul de a se retrage din Acord, fără a prejudicia drepturile sau daunele legale ce pot fi pretinse Furnizorului într-o astfel de eventualitate. În cazul anulării Licenței, trebuie să ștergeți, distrugeți sau returnați imediat Software-ul și toate copiile de rezervă, suportând costurile, către ESET sau către partenerul de la care ați obținut Software-ul. La încetarea Licenței, Furnizorul va mai avea dreptul să anuleze dreptul Utilizatorului final de a folosi funcțiile Software-ului, ceea ce necesită conectarea la serverele Furnizorului sau la serverele terțe.

4. Cerințe privind funcțiile care necesită colectarea datelor și conexiunea la internet. Pentru a funcționa corect, Software-ul necesită conectare la internet și trebuie să se conecteze la intervale regulate la serverele Furnizorului sau la servere terțe și la opțiuni aplicabile de colectare a datelor în conformitate cu Politica de confidențialitate. Conexiunea la internet și opțiunile aplicabile de colectare a datelor sunt necesare pentru următoarele funcții ale Software-ului:

a) Actualizări de Software. Furnizorul va avea dreptul să publice din timp actualizări sau upgrade-uri ale Software-ului („Actualizări”), dar nu este obligat să furnizeze Actualizări. Această funcție se activează în setările standard ale Software-ului, iar Actualizările se instalează automat dacă Utilizatorul final nu a dezactivat instalarea automată a Actualizărilor. Pentru furnizarea de Actualizări este necesară verificarea autenticității Licenței, inclusiv informații despre Computer și/sau platforma pe care este instalat Software-ul în conformitate cu Politica de confidențialitate.

Furnizarea oricăror actualizări poate face obiectul Politicii privind sfârșitul ciclului de viață („Politica EOL”), care este disponibilă la adresa https://go.eset.com/eol_home. Nu se va mai furniza nicio Actualizare după ce Software-ul sau oricare dintre funcțiile sale ajunge la sfârșitul ciclului de viață definit în Politica EOL.

b) Redirecționarea infiltrărilor și informațiilor către Furnizor. Software-ul conține funcții care colectează mostre ale virușilor de computer și ale altor programe de computer rău intenționate și ale obiectelor suspecte, problematice, potențial nedorite sau potențial nesigure, cum ar fi fișiere, adrese URL, pachete IP și cadre ethernet („Infiltrări”) și pe care le trimite apoi Furnizorului, inclusiv, dar fără a se limita la informații despre procesul de instalare, despre Computerul și/ori platforma pe care este instalat Software-ul, informații despre operațiunile și funcționalitatea Software-ului („Informații”). Informațiile și Infiltrările pot conține date (inclusiv date cu caracter personal obținute aleatoriu sau întâmplător) despre Utilizatorul final ori despre alți utilizatori ai computerului pe care este instalat Software-ul și despre fișierele afectate de Infiltrări cu metadatele asociate.

Informațiile și Infiltrările pot fi colectate cu următoarele funcții ale Software-ului:

i. Funcția sistemului de reputație LiveGrid include colectarea și trimiterea codurilor hash într-o singură direcție legate de Infiltrări către Furnizor. Această funcție este activată în setările standard ale Software-ului.

ii. Funcția Sistem de feedback LiveGrid include colectarea și transmiterea de Infiltrări cu metadate asociate și de Informații către Furnizor. Această funcție poate fi activată de Utilizatorul final în timpul procesului de instalare a Software-ului.

Furnizorul va utiliza Informațiile și Infiltrările primite doar în scop de analiză și cercetare a Infiltrărilor, de îmbunătățire a Software-ului și de verificare a autenticității Licenței și va lua măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că Infiltrările și Informațiile primite rămân securizate. Prin activarea acestei funcții a Software-ului, Infiltrările și Informațiile pot fi colectate și procesate de către Furnizor conform celor specificate în Politica de confidențialitate și în conformitate cu reglementările legale relevante. Puteți dezactiva aceste funcții în orice moment.

În sensul acestui Acord, este necesar să se colecteze, să se proceseze și să se stocheze date care permit Furnizorului să vă identifice în conformitate cu Politica de confidențialitate. Prin prezenta, sunteți de acord ca Furnizorul să efectueze verificări prin propriile mijloace cu privire la utilizarea de către Dvs. a Software-ului în conformitate cu prevederile acestui Acord. Prin prezenta, sunteți de acord că, în sensul acestui Acord, este necesar ca datele dvs. să fie transferate, în timpul comunicării dintre Software și sistemele informatice ale Furnizorului sau cele ale partenerilor săi de afaceri ca parte a rețelei de asistență și de distribuție a Furnizorului, pentru a asigura funcționalitatea Software-ului și autorizația de utilizare a Software-ului și pentru protecția drepturilor Furnizorului.

În urma încheierii acestui Acord, Furnizorul sau oricare dintre partenerii săi de afaceri ca parte a rețelei de asistență și de distribuție a Furnizorului va avea dreptul de a transfera, a procesa și a stoca date esențiale care vă identifică în scopul facturării, al executării obligațiilor din Acord și al transmiterii notificărilor pe Computerul dvs.

Detalii privind confidențialitatea, protecția datelor cu caracter personal și drepturile dvs. ca persoană vizată se găsesc în Politica de confidențialitate, care este disponibilă pe site-ul web al furnizorului, precum și direct din procesul de instalare. De asemenea, o puteți accesa prin secțiunea de ajutor a software-ului.

5. Exercitarea drepturilor Utilizatorului final. Trebuie să vă exercitați drepturile de Utilizator final personal sau prin intermediul angajaților dvs. Aveți dreptul de a utiliza Software-ul numai pentru a proteja operațiunile și Computerele sau sistemele de computer pentru care ați obținut Licență.

6. Restricționarea drepturilor. Nu puteți copia, distribui, extrage componente sau efectua lucrări derivate din Software. Când utilizați Software-ul, aveți obligația de a respecta următoarele restricții:

a) Efectuaţi o singură copie a Software-ului pe un suport de stocare permanent sub formă de copie de rezervă arhivată, cu condiţia ca respectiva copie de rezervă arhivată să nu fie instalată sau utilizată pe un calculator. Orice altă copie de Software efectuată se va considera o încălcare a acestui Acord.

b) Nu puteţi utiliza, modifica, traduce, reproduce sau transfera drepturile de utilizare a Software-ului sau a copiilor Software-ului sub nicio altă formă decât cea stabilită în mod expres în acest Acord.

c) Nu puteţi vinde, sublicenţia, închiria sau împrumuta Software-ul sau utiliza Software-ul în scopuri comerciale.

d) Nu puteţi reface programul sursă, decompila sau dezasambla Software-ul şi nu puteţi încerca să descoperiţi codul sursă al Software-ului, cu excepţia cazului în care această restricţie este interzisă prin lege.

e) Sunteţi de acord să utilizaţi Software-ul numai respectând toate legile în vigoare din jurisdicţia în care utilizaţi Software-ul, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, restricţiile în vigoare privind drepturile de autor şi alte drepturi de proprietate intelectuală.

f) Sunteţi de acord să utilizaţi Software-ul şi funcţiile sale astfel încât să nu limitaţi capacitatea altor Utilizatori finali de a accesa aceste servicii. Furnizorul își rezervă dreptul de a limita domeniul serviciilor oferite fiecărui Utilizator final în parte pentru a permite utilizarea serviciilor de către un număr maxim de Utilizatori finali. Limitarea domeniului serviciilor va mai însemna terminarea definitivă a posibilității de utilizare a funcțiilor Software-ului și ștergerea Datelor și informațiilor de pe serverele Furnizorului sau de pe serverele părților terțe legate de o anumită funcția a Software-ului.

g) Sunteți de acord să nu desfășurați niciun fel de activități care implică utilizarea cheii de Licență și care sunt contrare clauzelor acestui Acord sau care conduc la furnizarea cheii de Licență către o persoană care nu are dreptul de a utiliza Software-ul, cum ar fi transferul sub orice formă al unei chei de Licență utilizate sau neutilizate, precum și reproducerea sau distribuirea neautorizată a unor chei de Licență generate sau duplicat ori utilizarea Software-ului ca rezultat al utilizării unei chei de Licență obținute din alte surse decât de la Furnizor.

7. Drept de autor. Software-ul și toate drepturile, fără limitare și incluzând drepturile de deținere și drepturile de proprietate intelectuală sunt deținute de ESET și/sau licențiatorii săi. Acestea sunt protejate prin prevederile tratatelor internaționale și prin toate celelalte legi naționale în vigoare în țara în care este utilizat Software-ul. Structura, organizarea și codul Software-ului se constituie în secrete de firmă și informații confidențiale ale ESET și/sau ale licențiatorilor săi. Nu puteți copia Software-ul, cu excepția specificată în articolul 6 (a). Orice copie pe care aveți dreptul să o efectuați conform acestui Acord trebuie să conțină aceleași drepturi de autor și alte notificări privind proprietatea conținute în Software. Dacă refaceţi programul sursă, îl decompilaţi sau îl dezasamblaţi sau încercaţi să descoperiţi codul sursă al Software-ului, încălcând prevederile acestui Acord, sunteţi de acord prin prezentul Acord că orice informaţie astfel obţinută va fi transferată în întregime Furnizorului şi va fi considerată automat şi irevocabil deţinută de Furnizor, din momentul obţinerii informaţiei respective; aceasta nu va afecta drepturile Furnizorului referitoare la încălcarea Acordului.

8. Rezervarea drepturilor. Prin acest Acord, Furnizorul își rezervă toate drepturile asupra Software-ului, cu excepția drepturilor acordate Dvs. în mod expres prin termenii acestui Acord, în calitate de Utilizator final al Software-ului.

9. Mai multe versiuni lingvistice, software pe suport dual, mai multe copii. În cazul în care Software-ul acceptă mai multe limbi sau platforme sau dacă primiți mai multe copii ale Software-ului, puteți utiliza Software-ul numai pentru numărul de sisteme de calculatoare și pentru versiunile pentru care ați obținut Licența. Nu puteți vinde, închiria, sublicenția, împrumuta sau transfera versiuni sau copii ale Software-ului pe care nu le utilizați.

10. Intrarea în vigoare și încetarea Acordului. Acest Acord intră în vigoare de la data la care Dvs. sunteți de acord cu termenii Acordului. Puteți înceta oricând acest Acord prin dezinstalarea, distrugerea sau returnarea permanentă, suportând costurile, a Software-ului, a tuturor copiilor de rezervă și a tuturor materialelor asociate furnizate de Furnizor sau de partenerii săi de afaceri. Dreptul dvs. de a utiliza Software-ul și oricare dintre funcțiile sale pot fi supuse Politicii EOL. După ce Software-ul sau oricare dintre funcțiile sale ajunge la sfârșitul ciclului de viață definit în Politica EOL, dreptul dvs. de a utiliza Software-ul va înceta. Indiferent de modul de încetare a acestui Acord, prevederile articolelor 7, 8, 11, 13, 19 și 21 se vor aplica în continuare pentru o perioadă nelimitată.

11. DECLARAȚIILE UTILIZATORULUI FINAL. ÎN CALITATE DE UTILIZATOR FINAL, AȚI LUAT LA CUNȘTINȚĂ CĂ SOFTWARE-UL SE FURNIZEAZĂ „CA ATARE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, ÎN LIMITELE PERMISE DE LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE. FURNIZORUL, LICENȚIATORII SĂI, PARTENERII SAU DEȚINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR NU POT ACORDA REPREZENTARE SAU GARANȚII, EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTEA, GARANȚIILE DE COMERCIALIZARE SAU DE ADECVARE LA UN ANUMIT SCOP ȘI NU POT GARANTA CĂ SOFTWARE-UL NU VA ÎNCĂLCA BREVETE, DREPTURI DE AUTOR, MĂRCI COMERCIALE SAU ALTE DREPTURI ALE UNOR TERȚI. NU EXISTĂ NICIO GARANȚIE DIN PARTEA FURNIZORULUI SAU A ALTEI PĂRȚI CĂ FUNCȚIILE CONȚINUTE ÎN SOFTWARE VOR SATISFACE CERINȚELE DVS. SAU CĂ FUNCȚIONAREA SOFTWARE-ULUI VA FI NEÎNTRERUPTĂ SAU LIPSITĂ DE ERORI. VĂ ASUMAȚI ÎNTREAGA RESPONSABILITATE ȘI RISCURILE PENTRU ALEGEREA SOFTWARE-ULUI CU SCOPUL DE A OBȚINE REZULTATELE SCONTATE ȘI PENTRU INSTALAREA, UTILIZAREA ȘI REZULTATELE OBȚINUTE DE PE URMA ACESTUIA.

12. Lipsa altor obligații. Acest Acord nu creează alte obligații din partea Furnizorului și a licențiatorilor săi în afara celor specificate aici.

13. LIMITAREA RĂSPUNDERII. ÎN LIMITA MAXIMĂ PERMISĂ PRIN LEGILE ÎN VIGOARE FURNIZORUL, ANGAJAȚII SAU LICENȚIATORII SĂI NU VOR FI CONSIDERAȚI ÎN NICIUN CAZ RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIUN FEL DE PIERDERE DE PROFIT, BENEFICII, VÂNZĂRI, PIERDERI DE DATE, COSTURI PENTRU A PROCURA PIESE DE SCHIMB SAU SERVICII, DAUNE ADUSE PROPRIETĂȚII, DAUNE PERSONALE, RĂNIRI, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂȚII, PIERDEREA DE INFORMAȚII DE AFACERI SAU PENTRU ORICE DAUNĂ SPECIALĂ, DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, ECONOMICĂ, ASIGURATĂ, PENALĂ, SPECIALĂ SAU ULTERIOARĂ CAUZATĂ PRIN ORICE MIJLOACE, INDIFERENT DACĂ A REZULTAT DINTR-UN CONTRACT, DIN PROASTĂ ADMINISTRARE VOITĂ, DIN NEGLIJENȚĂ SAU DIN ALTĂ FAPTĂ CE ATRAGE DUPĂ SINE ASUMAREA RESPONSABILITĂȚII, APĂRUTĂ DATORITĂ INSTALĂRII, UTILIZĂRII SAU IMPOSIBILITĂȚII DE A UTILIZA SOFTWARE-UL, CHIAR ȘI ÎN CAZUL ÎN CARE FURNIZORUL SAU LICENȚIATORII SĂI AU FOST NOTIFICAȚI DESPRE POSIBILITATEA UNEI ASTFEL DE DAUNE. DEOARECE UNELE ȚĂRI ȘI JURISDICȚII NU PERMIT EXCLUDEREA RĂSPUNDERII, DAR POT PERMITE LIMITAREA RĂSPUNDERII, ÎN ASTFEL DE CAZURI RĂSPUNDEREA FURNIZORULUI, A ANGAJAȚILOR, A LICENȚIATORILOR SAU A PARTENERILOR SĂI SE VA LIMITA LA SUMA PLĂTITĂ DE DVS. PENTRU LICENȚĂ.

14. Nimic din acest Acord nu va prejudicia drepturile statutare ale părților în calitate de consumator dacă intră în conflict cu cele prevăzute.

15. Asistența tehnică. ESET sau părțile terțe împuternicite de ESET vor asigura asistența tehnică conform propriilor decizii, fără garanții sau declarații. Nu se va mai furniza asistență tehnică după ce Software-ul sau oricare dintre funcțiile sale ajunge la sfârșitul ciclului de viață definit în Politica EOL. Utilizatorul final i se solicită să efectueze copia de rezervă a tuturor datelor existente, a software-ului și a componentelor programului înainte de asigurarea asistenței tehnice. ESET și/sau părțile terțe împuternicite de ESET nu pot accepta răspunderea pentru pierderea datelor, proprietății, software-ului sau hardware-ului sau pierderea profitului din cauza asigurării asistenței tehnice. ESET și/sau părțile terțe împuternicite de ESET își rezervă dreptul de a decide dacă rezolvarea problemei depășește domeniul asistenței tehnice. ESET își rezervă dreptul de a refuza, suspenda sau înceta asigurarea asistenței tehnice conform propriilor decizii. Este posibil să fie necesare informațiile Licenței, Informații și alte date în conformitate cu Politica de confidențialitate, în scopul furnizării serviciilor de asistență tehnică.

16. Transferarea Licenței. Software-ul se poate transfera de pe un calculator pe altul dacă nu contravine termenilor Acordului. Dacă nu contravine termenilor Acordului, Utilizatorul final va avea numai dreptul de a transfera permanent Licența și toate drepturile care decurg din acest Acord altui Utilizator final cu aprobarea Furnizorului, respectând condiția ca (i) Utilizatorul final inițial să nu rețină nicio copie a Software-ului; (ii) transferarea drepturilor trebuie să fie directă, adică de la Utilizatorul final inițial la Utilizatorul final nou; (iii) Utilizatorul final nou trebuie să preia toate drepturile și obligațiile deținute de Utilizatorul final inițial conform termenilor acestui Acord; (iv) Utilizatorul final inițial trebuie să furnizeze Utilizatorului final nou documentația care-i permite verificarea autenticității Software-ului, conform specificațiilor de la articolul 17.

17. Verificarea autenticității Software-ului. Utilizatorul final poate demonstra dreptul de a utiliza Software-ul printr-una dintre următoarele modalități: (i) printr-un certificat de licență emis de Furnizor sau de un terț numit de Furnizor; (ii) printr-un acord de licență scris, dacă s-a încheiat un astfel de acord; (iii) prin trimiterea unui mesaj de e-mail către Furnizor conținând detaliile licenței (numele de utilizator și parola). Este posibil să fie necesare informațiile Licenței și datele de identificare a Utilizatorului final în conformitate cu Politica de confidențialitate, în scopul verificării autenticității Software-ului.

18. Licențierea pentru autorități publice și guvernul S.U.A. Software-ul se va furniza autorităților publice, inclusiv guvernului S.U.A., drepturile de licență și restricțiile descrise în acest Acord.

19. Conformarea pentru controalele comerciale.

a) Nu veți exporta, re-exporta, transfera sau face într-un alt mod disponibil, în mod direct sau indirect, Software-ul către nicio persoană și nu îl veți utiliza și nu veți fi implicat în nicio acțiune care ar putea avea drept rezultat încălcarea de către ESET sau de către companiile din holding, filialele și filialele companiilor din holding, precum și de către entitățile controlate de către companiile din holding („Afiliați”) a legislației referitoare la controalele comerciale sau expunerea la eventuale consecințe negative ale acestei legislații, care include

i. toate legile care controlează, restricționează sau impun cerințe de licențiere pentru exportul, re-exportul sau transferul bunurilor, software-ului, tehnologiei sau serviciilor, emise sau adoptate de orice guvern, stat sau autoritate de reglementare din Statele Unite ale Americii, Singapore, Marea Britanie, Uniunea Europeană sau oricare dintre Statele Membre ale acesteia sau orice altă țară în care trebuie îndeplinite obligații în baza Acordului sau în care ESET sau oricare dintre Afiliații săi este înregistrată sau își desfășoară activitatea și

ii. orice sancțiune, restricție, embargo, interdicție de import sau de export, interdicție privind transferul de fonduri sau de active sau de prestare a serviciilor sau orice altă măsură echivalentă de natură economică, financiară, comercială sau de altă natură, emisă sau adoptată de orice guvern, stat sau autoritate de reglementare din Statele Unite ale Americii, Singapore, Marea Britanie, Uniunea Europeană sau oricare dintre Statele Membre ale acesteia sau orice altă țară în care trebuie îndeplinite obligații în baza Acordului sau în care ESET sau oricare dintre Afiliații săi este înregistrată sau își desfășoară activitatea.

(actele juridice menționate la punctele i și ii de mai sus poartă în mod colectiv denumirea de „Legi privind controlul comercial”).

b) ESET are dreptul de a-și suspenda obligațiile sau de a încheia acești Termeni cu efect imediat în cazul în care:

i. ESET determină faptul că, în opinia sa rezonabilă, Utilizatorul a încălcat sau probabil va încălca Articolul 19 a) din Acord; sau

ii. Utilizatorul final și/sau Software-ul devine subiect al Legilor privind controalele comerciale și, ca urmare, ESET determină faptul că, în opinia sa rezonabilă, continuarea îndeplinirii obligațiilor din baza Acordului ar avea drept rezultat ca ESET sau Afiliații săi să se găsească în postura de a încălca sau de a fi supuși unor consecințe negative ale Legilor privind controalele comerciale.

c) Nicio prevedere din acest Acord nu are scopul și nu trebuie să fie interpretată sau argumentată precum că ar induce sau ar necesita ca o altă parte să acționeze sau să nu acționeze (sau să fie de acord să acționeze sau să nu acționeze) într-o manieră care să nu fie de acord, să fie penalizată sau interzisă de către Legile privind controalele comerciale aplicabile.

20. Înștiințări. Toate înștiințările și retururile de Software și Documentație trebuie trimise către: ESET, spol. s r. o., Einsteinova 24, 85101 Bratislava, Slovak Republic, fără a aduce atingere dreptului ESET de a vă comunica orice modificare a prezentului Acord, a Politicilor de confidențialitate, a Politicii EOL și a Documentației în conformitate cu art. 22 al Acordului. ESET poate să vă trimită e-mailuri, notificări în aplicație prin intermediul Software-ului sau să posteze comunicările pe site-ul nostru web. Sunteți de acord să primiți comunicări legale de la ESET în format electronic, inclusiv comunicări privind modificarea Condițiilor, a Condițiilor speciale sau a Politicilor de confidențialitate, orice propunere/acceptare contractuală sau invitații în acest sens, notificări sau alte comunicări legale. O astfel de comunicare electronică va fi considerată ca fiind primită în scris, cu excepția cazului în care o altă formă de comunicare este cerută în mod explicit în legislația aplicabilă.

21. Legislația în vigoare. Prezentul Acord este reglementat și interpretat în conformitate cu legile din Republica Slovacă. Prin prezenta, Utilizatorul final și Furnizorul sunt de acord că principiile conflictuale ale legislației și cele ale Convenției Națiunilor Unite privind Contractele Internaționale pentru Comercializarea Bunurilor nu se aplică. Sunteți de acord, în mod expres, că orice conflict sau reclamație care decurge din acest Acord privitoare la Furnizor sau orice conflict sau reclamație legată de utilizarea Software-ului va fi rezolvată de Judecătoria 1 din Bratislava și vă exprimați, în mod expres, acordul pentru exercitarea jurisdicției judecătoriei respective.

22. Prevederi generale. Dacă o prevedere din acest Acord nu este valabilă sau nu se poate aplica, acesta nu va afecta valabilitatea altor prevederi din Acord, care va rămâne valabil și în vigoare conform condițiilor stipulate aici. Acest Acord a fost executat în limba engleză. În cazul în care o traducere a Acordului este elaborată pentru comoditatea utilizatorului sau pentru orice alt scop sau în cazul unor diferențe între versiunile în limbi diferite ale acestui Acord, versiunea în limba engleza va prevala.

ESET își rezervă dreptul de a aduce modificări Software-ului, precum și de a revizui condițiile prezentului acord, anexele sale, Politica de confidențialitate, Politica EOL și documentația sau orice parte a acestora, în orice moment, prin actualizarea documentului relevant (i) pentru a reflecta modificările aduse Software-ului sau modului în care ESET își desfășoară activitatea, (ii) din motive legale, de reglementare sau de securitate sau (iii) pentru a preveni abuzul sau conținutul inadecvat. Veți fi înștiințat asupra oricărei modificări ale Acordului prin e-mail, notificare în aplicație sau alte mijloace electronice. Dacă nu sunteți de acord cu modificările propuse ale Acordului, îl puteți rezilia în conformitate cu art. 10 în termen de 30 de zile de la primirea unei notificări privind modificarea. Cu excepția cazului în care reziliați acordul în acest termen, modificările propuse vor fi considerate acceptate și vor deveni executorii în relația cu dvs. începând cu data la care ați primit notificarea privind modificarea.

Acesta este Acordul în întregime încheiat între Furnizor și Dvs. cu privire la Software și înlocuiește orice reprezentare, discuție, întreprindere, comunicare sau anunț anterior cu privire la Software.

ANEXĂ LA ACORD

Evaluarea securității dispozitivelor conectate la rețea. Dispoziții suplimentare se aplică în cazul evaluării securității dispozitivelor conectate la rețea, după cum urmează:

Software-ul include o funcție pentru verificarea securității rețelei locale a Utilizatorului final și a securității dispozitivelor din rețeaua locală, funcție pentru care este nevoie de numele rețelei locale și de informații despre dispozitivele din rețeaua locală, cum ar fi prezență, tip, nume, adresă IP și adresă MAC a dispozitivului în rețeaua locală, împreună cu informațiile despre licență. Informațiile includ tipul de securitate wireless și tipul de criptare wireless pentru dispozitivele ruter. Această funcție poate oferi și informații despre disponibilitatea unei soluții software de securitate pentru securizarea dispozitivelor din rețea.

Protecția împotriva utilizării necorespunzătoare a datelor. Dispoziții suplimentare se aplică în cazul protecției împotriva utilizării necorespunzătoare a datelor, după cum urmează:

Software-ul conține o funcție care previne pierderea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor critice în legătură directă cu furtul unui Computer. Această funcție este dezactivată în setările implicite ale Software-ului. Contul ESET HOME trebuie creat pentru a fi activat, iar prin acesta funcția activează colectarea datelor în cazul furtului computerului. Dacă alegeți să activați această funcție a Software-ului, datele despre Computerul furat vor fi colectate și trimise Furnizorului, iar acestea pot include date despre localizarea rețelei Computerului, date despre conținutul afișat pe ecranul Computerului, date despre configurația Computerului și/sau date înregistrate de o cameră conectată la Computer (denumite în continuare „Date”). Utilizatorul final va avea dreptul de a utiliza Datele obținute de această funcție și furnizate prin Contul ESET HOME exclusiv pentru a remedia o situație adversă cauzată de furtul Computerului. Exclusiv în acest scop, Furnizorul procesează Datele conform celor specificate în Politica de confidențialitate și în conformitate cu reglementările legale relevante. Furnizorul va permite Utilizatorului final să acceseze Datele pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care au fost obținute datele, care nu va depăși perioada de păstrare specificată în Politica de confidențialitate. Protecția împotriva utilizării necorespunzătoare a datelor va fi utilizată exclusiv pentru Computerele și conturile la care Utilizatorul final are acces legitim. Orice utilizare ilegală va fi raportată autorităților competente. Furnizorul va respecta legislația relevantă și va ajuta autoritățile de aplicare a legii în cazul utilizării necorespunzătoare. Sunteți de acord și recunoașteți că Dvs. sunteți responsabil pentru păstrarea în siguranță a parolei pentru accesarea Contului ESET HOME și sunteți de acord că nu veți divulga parola niciunui terț. Utilizatorul final este responsabil pentru orice activitate care utilizează funcția Protecție împotriva utilizării necorespunzătoare a datelor și Contul ESET HOME, în mod autorizat sau nu. În cazul în care Contul ESET HOME este compromis, notificați imediat Furnizorul.

Coduri. Dispoziții suplimentare se aplică în cazul codurilor, după cum urmează:

ESET poate crea și furniza în mod discreționar cod de referință și/sau alt cod pentru marketing sau în scop promoțional (numit mai departe „Cod”). Puteți revendica codul pentru a prelungi termenul licenței, conform acestui Acord. ESET își rezervă dreptul de a dezactiva codul în orice moment dacă Codul este obținut sau utilizat într-un mod care încalcă acest Acord și/sau dacă există convingerea rezonabilă că are loc o eroare, o fraudă sau o activitate ilegală. Aveți obligația să respectați restricțiile următoare:

i. Puteți revendica Codul o singură dată.

ii. Nu puteți vinde sau închiria Codul și nu îl puteți utiliza pentru prestarea unor servicii comerciale.

iii. Sunteți de acord ca ESET să poată opri furnizarea și/sau utilizarea Codului în orice moment, fără a atrage răspunderea companiei ESET.

iv. Sunteți de acord cu faptul că Codul nu este valabil sub formă de numerar sau orice alt fel de compensație.

v. Sunteți de acord cu faptul că Codul și/sau utilizarea Codului se pot supune unor termeni speciali ai companiei ESET pentru o anumită referință, campanie promoțională și/sau de marketing.

EULAID: EULA-PRODUCT-LG-EMS; 3537.0