Ajutor online ESET

Căutare Română
Selectaşi subiectul

Politica de confidenţialitate

Protecția datelor cu caracter personal are o importanță deosebită pentru ESET, spol. s r. o., cu sediul social pe Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic, înregistrată în Registrul comerțului administrat de Tribunalul Districtual Bratislava I, secțiunea Sro, cu nr. de înregistrare 3586/B și cu codul unic de înregistrare 31333532 în calitate de Operator de date („ESET“ sau „Noi“). Dorim să respectăm cerința de transparență, așa cum este standardizată din punct de vedere juridic în temeiul Regulamentului general al UE privind protecția datelor („GDPR“). Pentru a realiza acest obiectiv, publicăm această Politică de confidențialitate cu unicul scop de informare a clientului („Utilizator final” sau „Dvs.”) în calitate de persoană vizată despre subiectele următoare privind protecția datelor cu caracter personal:

 • temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal,
 • partajarea datelor și confidențialitatea acestora,
 • securitatea datelor,
 • drepturile dvs. în calitate de persoană vizată,
 • prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.
 • Informații de contact.

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal

Utilizăm doar câteva temeiuri juridice în ceea ce privește prelucrarea datelor, conform cadrului legislativ aplicabil aferent protejării datelor cu caracter personal. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către ESET este necesară în principal pentru îndeplinirea clauzelor din Acord de licență pentru utilizatorul final („EULA“) [articolul 6, alineatul (1), litera (b) din GDPR], care se aplică pentru furnizarea de produse sau servicii ESET, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit, de exemplu:

 • Temeiul juridic reprezentat de interesul legitim [articolul 6, alineatul (1), litera (b) din GDPR], care ne permite să prelucrăm date privind modul în care clienții noștri utilizează Serviciile noastre și satisfacția acestora, pentru a oferi utilizatorilor noștri cea mai bună protecție, asistență și experiență pe care le putem oferi. Chiar și marketingul este recunoscut de către legislația aplicabilă drept interes legitim, prin urmare ne bazăm de obicei pe acest temei pentru comunicările noastre de marketing cu clienții noștri.
 • Consimțământul [articolul 6, alineatul (1), litera (b) din GDPR], pe care vi-l putem solicita în situații specifice în care considerăm că acest temei juridic este cel mai potrivit sau dacă este impus de lege.
 • Conformitatea cu obligațiile legale [articolul 6, alineatul (1), litera (b) din GDPR], de exemplu, stipularea cerințelor pentru comunicarea electronică și păstrarea documentelor pentru facturare și chitanțe.

Partajarea datelor și confidențialitatea acestora

Nu partajăm datele dumneavoastră niciunui terț. Cu toate acestea, ESET este o companie care funcționează la nivel global prin companii afiliate sau prin parteneri, care fac parte din rețeaua noastră de vânzări, servicii și asistență. Informațiile despre licențe, facturare și asistență tehnică prelucrate de ESET pot fi transferate către și de la afiliați sau parteneri pentru a îndeplini clauzele din Acordul de licență pentru utilizatorul final, cum ar fi asigurarea de servicii sau de asistență.

ESET preferă să-și prelucreze datele în Uniunea Europeană (UE). Cu toate acestea, în funcție de locația dumneavoastră (utilizarea produselor și/sau a serviciilor noastre în afara UE) și/sau de serviciul pe care îl alegeți, poate fi necesar să vă transferați datele într-o țară din afara UE. De exemplu, utilizăm servicii terțe legate de cloud computing. În aceste cazuri, selectăm cu atenție furnizorii de servicii și asigurăm un nivel adecvat de protecție a datelor prin măsuri contractuale, precum și tehnice și organizatorice. De regulă, suntem de acord cu clauzele contractuale standard ale UE și, dacă este necesar, cu reglementări contractuale suplimentare.

Pentru unele țări din afara UE, cum ar fi Regatul Unit și Elveția, UE a stabilit deja un nivel comparabil de protecție a datelor. Datorită nivelului comparabil de protecție a datelor, transferul de date către aceste țări nu necesită nicio autorizație sau acord special.

Securitatea datelor

ESET implementează măsuri tehnice și organizaționale adecvate pentru a asigura un nivel de securitate conform riscurilor potențiale. Facem tot posibilul ca să asigurăm permanent confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și continuitatea serviciilor și sistemelor de prelucrare. Cu toate acestea, în cazul unei încălcări a datelor care are ca rezultat un risc pentru drepturile și libertățile dvs., suntem pregătiți să anunțăm autoritatea de supraveghere relevantă, precum și utilizatorii finali afectați în calitate de persoane vizate.

Drepturile subiectului datelor

Drepturile fiecărui Utilizator final contează și dorim să vă informăm că toți Utilizatorii finali (din orice țară din UE sau din afara UE) au următoarele drepturi garantate la ESET. Pentru a vă exercita drepturile de persoană vizată, ne puteți contacta prin intermediul formularului de asistență sau prin e-mail la dpo@eset.sk. În scopul identificării, vă solicităm următoarele informații: Numele, adresa de e-mail și, dacă este disponibilă, cheia de licență sau numărul clientului și afilierea companiei. Abțineți-vă să ne trimiteți orice alte date cu caracter personal, cum ar fi data nașterii. Dorim să subliniem faptul că, pentru a putea procesa solicitarea dvs., precum și în scop de identificare, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal.

Dreptul de a retrage consimțământul. Dreptul de a retrage consimțământul se aplică în cazul prelucrării numai pe baza consimțământului. Dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal pe baza consimțământului, aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a oferi motive. Retragerea consimțământului este valabilă numai pentru viitor și nu afectează legalitatea datelor prelucrate înainte de retragere.

Dreptul la opoziție. Dreptul la opoziție față de prelucrare se aplică în cazul prelucrării pe baza interesului legitim al ESET sau al unui terț. Dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a proteja un interes legitim, dvs., în calitate de persoana vizată, aveți dreptul de a vă opune interesului legitim numit de noi și prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în orice moment. Opoziția dvs. este valabilă numai pentru viitor și nu afectează legalitatea datelor prelucrate înainte de opoziție. În cazul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în scopuri de marketing direct, nu este necesar să vă justificați opoziția. Acest lucru se aplică, de asemenea, profilării, în măsura în care aceasta este legată de un astfel de marketing direct. În toate celelalte cazuri, vă rugăm să ne informați pe scurt cu privire la reclamațiile dvs. cu privire la interesul legitim al ESET de a prelucra datele dvs. cu caracter personal.

Rețineți că, în unele cazuri, în ciuda retragerii consimțământului, avem dreptul să prelucrăm în continuare datele dvs. cu caracter personal pe baza unui alt temei juridic, de exemplu, pentru executarea unui contract.

Dreptul de acces. În calitate de persoana vizată, aveți dreptul de a obține gratuit informații despre datele dvs. stocate de ESET în orice moment.

Dreptul la rectificare. Dacă prelucrăm din greșeală date cu caracter personal incorecte despre dvs., aveți dreptul de a corecta acest lucru.

Dreptul la ștergere și dreptul la restricționarea prelucrării. În calitate de persoana vizată, aveți dreptul de a solicita ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. Dacă prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, de exemplu, cu consimțământul dvs., le retrageți și nu există niciun alt temei juridic, de exemplu, un contract, vi le ștergem imediat. Datele dvs. cu caracter personal vor fi, de asemenea, șterse de îndată ce nu mai sunt necesare pentru scopurile declarate pentru acestea la sfârșitul perioadei de păstrare.

Dacă utilizăm datele dvs. cu caracter personal exclusiv în scopul marketingului direct și v-ați revocat consimțământul sau v-ați opus interesului legitim subiacent al ESET, vom restricționa prelucrarea acestor date în măsura în care includem datele dvs. de contact în lista noastră neagră internă pentru a evita contactarea nesolicitată. În caz contrar, datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse.

Rețineți că este posibil să ni se solicite să stocăm datele dvs. până la expirarea obligațiilor de păstrare și a perioadelor emise de legiuitor sau de autoritățile de supraveghere. Obligațiile și perioadele de păstrare pot rezulta, de asemenea, din legislația slovacă. Ulterior, datele corespunzătoare vor fi șterse în mod obișnuit.

Dreptul la portabilitatea datelor. Suntem bucuroși să vă oferim, în calitate de persoana vizată, datele cu caracter personal prelucrate de ESET în format xls.

Dreptul de a depune o plângere. În calitate de persoana vizată, aveți dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere în orice moment. ESET se supune reglementărilor legislației slovace și Noi ne obligăm să respectăm legislația privind protecția datelor impusă de Uniunea Europeană. Autoritatea relevantă de supraveghere în domeniul datelor este Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Slovace, cu sediul la Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovak Republic.

Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal

Serviciile furnizate de ESET și implementate în produsul nostru sunt furnizate conform termenilor EULA, dar unele pot necesita o atenție specială. Dorim să vă furnizăm mai multe detalii despre culegerea datelor în legătură cu asigurarea serviciilor noastre. Oferim servicii diverse, care sunt descrise în Acordul de licență pentru utilizatorul final și în documentație. Pentru ca toate acestea să funcționeze, trebuie să culegem informațiile următoare:

Datele privind licențierea și facturarea. Numele, adresa de e-mail, cheia de licență și (dacă este cazul) adresa, afilierea companiei și datele privind plata sunt colectate și prelucrate de ESET pentru a facilita activarea licenței, livrarea cheii de licență, mementouri privind expirarea, solicitări de asistență, verificarea autenticității licenței, furnizarea serviciului nostru și alte notificări, inclusiv mesaje de marketing, în conformitate cu legislația în vigoare sau cu consimțământul dvs. ESET este obligată prin lege să păstreze informațiile de facturare pentru o perioadă de 10 ani, însă informațiile de licențiere vor fi anonimizate în termen de cel mult 12 luni de la expirarea licenței.

Actualizarea și alte statistici. Printre informațiile procesate se numără informații referitoare la procesul de instalare și computerul dvs., inclusiv platforma pe care este instalat produsul nostru, precum și informații despre operațiunile și funcționalitatea produselor noastre, cum ar fi sistemul de operare, informații despre hardware, ID-urile de instalare, ID-urile de licență, adresa IP și adresa MAC; setările de configurare a produsului sunt prelucrate în scopul furnizării de servicii de actualizare și upgrade și în cel al întreținerii, securității și îmbunătățirii infrastructurii noastre de backend.

Aceste informații sunt păstrate separat de informațiile de identificare necesare în scopul acordării de licențe și de facturare, deoarece nu necesită identificarea Utilizatorului final. Perioada de păstrare este de până la 4 ani.

Sistemul bazat pe reputație ESET LiveGrid®. Codurile hash unirecționale legate de infiltrare sunt procesate în scopul Sistemului bazat pe reputație ESET LiveGrid®, care îmbunătățește eficiența soluțiilor noastre anti-malware prin compararea fișierelor scanate cu o bază de date cu elemente de pe lista albă și lista neagră din cloud. Utilizatorul final nu este identificat în timpul acestui proces.

Sistemul de feedbackESET LiveGrid®. Mostre și metadate suspecte de oriunde ca parte a sistemului de feedback ESET LiveGrid®, care îi permite companiei ESET să reacționeze imediat la nevoile utilizatorilor finali și îi permite să reacționeze la cele mai recente amenințări furnizate. Depindem de Dvs. ca să ne trimiteți

 • Infiltrări, cum ar fi eventualele mostre de viruși și alte programe rău intenționate; obiecte potențial nesigure, nedorite sau problematice, cum ar fișiere executabile și mesaje de e-mail raportate de Dvs. ca fiind spam sau semnalate de produsul nostru;
 • Informații despre utilizarea internetului, cum ar fi adrese IP și informații geografice, pachete IP, URL-uri și cadre ethernet;
 • Fișiere dump pentru cădere și informațiile conținute.

Nu dorim să culegem datele dvs. în afara acestui scop dar, uneori, acest lucru este imposibil de evitat. Datele culese accidental pot fi incluse în programul malware în sine (culese fără cunoștința sau aprobarea dvs.) sau ca parte a numelor de fișiere sau a adreselor URL și fără intenția noastră ca acestea să facă parte din sistemele noastre sau să fie procesate în scopul declarat în această Politică de confidențialitate.

Toate informațiile obținute și procesate prin intermediul Sistemului de feedback ESET LiveGrid® sunt menite să fie utilizate fără identificarea Utilizatorului final.

Evaluarea securității dispozitivelor conectate la rețea. Pentru a furniza funcția de evaluare a securității, procesăm numele rețelei locale și informații despre dispozitivele din rețeaua locală, cum ar fi prezența, tipul, numele, adresa IP și adresa MAC a dispozitivului în rețeaua dvs. locală în legătură cu informațiile despre licență. Informațiile includ tipul de securitate wireless și tipul de criptare wireless pentru dispozitivele ruter. Informațiile de licență care identifică Utilizatorul final vor fi anonimizate în termen de cel mult 12 luni de la expirarea licenței.

Asistența tehnică. Informațiile de contact și de licențiere și datele incluse în solicitările de asistență pot fi necesare pentru serviciul de asistență. În funcție de canalul pe care l-ați ales pentru a ne contacta, putem colecta adresa Dvs. de e-mail, numărul de telefon, informațiile despre licență, detaliile produsului și descrierea dosarului de asistență. Vi se poate solicita să ne furnizați și alte informații pentru a facilita asigurarea asistenței. Datele prelucrate pentru asistență tehnică sunt stocate timp de 4 ani.

Protecția împotriva utilizării necorespunzătoare a datelor. Dacă creați contul ESET HOME pe https://home.eset.com și marcați dispozitivul ca dispărut prin intermediul funcției Anti-Theft, vor fi colectate și procesate următoarele informații: datele despre locație, capturile de ecran, datele despre configurația unui computer și datele înregistrate de camera unui computer. Datele colectate sunt stocate pe serverele noastre sau pe serverele furnizorilor noștri de servicii, cu o perioadă de păstrare de 3 luni.

Analize despre utilizare și opriri neașteptate. Pe baza consimțământului dumneavoastră, vom colecta și analiza date referitoare la utilizarea produselor noastre, pentru a testa performanța acestora și a le îmbunătăți pentru utilizatorii noștri. Datele colectate pot include diverse acțiuni ale utilizatorilor și evenimente care au loc în produs (de exemplu, lansarea aplicației, actualizarea aplicației, durata sesiunii, achiziție în aplicație), informații despre un dispozitiv folosit, o platformă folosită sau un sistem de operare folosit, precum și date legate de vârsta, sexul, locația și interesele dvs., care pot fi asociate cu diverși identificatori (de exemplu, ID-uri de instalare). În plus, vom prelucra date tehnice legate de opriri neașteptate ale aplicației (cum ar fi informații despre dispozitiv, identificatorul de instalare, indicii ale opririlor neașteptate și imaginile de memorie aferente acestora), pentru a obține informații despre acestea, pentru a afla cauzele lor și pentru a ne asigura că produsul nostru este pe deplin funcțional. Pentru a colecta și analiza aceste date, utilizăm Programul nostru de îmbunătățire a experienței clienților (unde sunt prelucrate numai date anonime de telemetrie) și serviciile Google, pentru a obține informații mai aprofundate. Pentru a afla mai multe despre prelucrarea datelor dvs. de către Google, consultați Politica de confidențialitate Google relevantă.

Prelucrarea în scopuri de marketing. Dacă alegeți să ne acordați consimțământul în scopuri de marketing, Noi și partenerii noștri de marketing vom folosi date despre utilizarea de către dvs. a produsului nostru, pentru a evalua performanța activităților noastre de marketing online, pentru a vă înțelege mai bine interesele și pentru a vă arăta reclame online care ar trebui să fie mai relevante pentru dvs. Datele colectate pot include diverse acțiuni ale utilizatorilor și evenimente care au loc în produs (de exemplu, lansarea aplicației, actualizarea aplicației, durata sesiunii, achiziție în aplicație), informații despre un dispozitiv folosit, o platformă folosită sau un sistem de operare folosit, precum și date legate de vârsta, sexul, locația și interesele dvs., care pot fi asociate cu diverși identificatori (ID-uri de instalare, ID pentru reclame mobile). Utilizăm Google pentru a colecta și analiza respectivele date pentru noi. Pentru a afla mai multe despre prelucrarea datelor dvs. de către Google, consultați Politica de confidențialitate Google relevantă.

Rețineți că, în cazul în care persoana care utilizează produsele și serviciile noastre nu este Utilizatorul final care a achiziționat produsul sau serviciul și a încheiat cu noi Acordul de licență pentru utilizatorul final (de exemplu, un angajat al Utilizatorului final, un membru al familiei sau o persoană autorizată în alt mod să utilizeze produsul sau serviciul de către Utilizatorul final în conformitate cu Acordul de licență pentru utilizatorul final, prelucrarea datelor se efectuează în interesul legitim al ESET în sensul art. 6 (1) f) din GDPR pentru a permite utilizatorului autorizat de Utilizatorul final să utilizeze produsele și serviciile furnizate de Noi în conformitate cu Acordul de licență pentru utilizatorul final.

Informații de contact

Dacă doriți să vă exercitați dreptul în calitate de subiect al datelor sau dacă aveți întrebări sau preocupări, trimiteți-ne un mesaj la adresa:

ESET, spol. s r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk