Samtalsfilter

Samtalsfilter blockerar inkommande eller utgående samtal grundat på regler du ställer in.

Samtalsaviseringar visas inte när ett inkommande meddelande eller samtal blockeras. Se samtalsloggen för att kontrollera om samtal har blockerats av misstag.

Blockera senaste uppringaren – tryck för att blockera inkommande samtal från det senast mottagna telefonnumret. Då skapas en ny regel.

Regler

Om du vill skapa en ny regel trycker du på +-ikonen. Se nästa kapitel för mer information.

Om du vill ändra en befintlig regel trycker du på regelposten i listan med regler. Om du vill ta bort en post från listan Regler markerar du posten och trycker på Ta bort .

Samtalslogg

I avsnittet Samtalslogg visas loggen med alla samtal som blockerats av samtalsfiltret. Varje logg innehåller samtalets namn, tillhörande telefonnummer samt datum och tidpunkt för händelsen.

 

note

Enheter utan SIM-kort

Samtalsfilter fungerar inte på enheter som saknar stöd för samtal och meddelanden.

warning

Utgående samtal

Samtalsfilter blockerar inte utgående samtal i ESET Mobile Security som har hämtats från Google Play.

warning

Stöd för Android

Samtalsfilter är endast tillgängligt på enheter med Android 5.1 eller senare.