payment_protection_iconBetalningsskydd

Betalningsskydd är ett ytterligare skyddslager som har utformats för att skydda din ekonomiska data på Android-enheter mot avancerat nätfiske och andra hot. Betalningsskydd förhindrar att andra program märker starten av dina skyddade program, och hindrar dem även från att ersätta information eller läsa information på skärmen från ditt skyddade program. Betalningsskydd genomsöker alla program som finns på dess lista över skyddade program. När Betalningsskydd har aktiverats lägger det automatiskt till visa bank- och betalningsprogram i sin lista över skyddade program.

Lägga till ett nytt program i listan över skyddade program

1.Öppna Betalningsskydd på programmenyn eller i ESET Mobile Security.

2.Tryck på Hantera.

3.Välj program som du vill skydda med Betalningsskydd.

4.Tryck på OK för att bekräfta valet.

Öppna ett bank- och betalningsprogram med Betalningsskydd

Öppna dessa program från Säker programstart för att säkerställa högsta möjliga skydd för dina bank- och betalningsprogram. Säker programstart ger ett ytterligare skyddslager jämfört med standardskyddet från funktionen Betalningsskydd när du öppnar ett program utanför Säker programstart.
Säker programstart skapas automatiskt när betalningsskydd är aktiverat. Säker programstart innehåller alla program som skyddas av Betalningsskydd.

Vad är Funktion för säker start och hur jag öppnar jag den?

Funktion för säker start finns på programlistan safe_launcher_app eller i ESET Mobile Security > Betalningsskydd ic_payment_protection.

note

Åtkomst till funktionen för säker start

För enklare och snabbare åtkomst till dina bank- och betalningsprogram kan du lägga till funktionen för säker start på startskärmen. Om du vill lägga till funktionen för säker start på startskärmen trycker du länge på ikonen för funktionen för säker start och drar den till startskärmen.