Antivirus

Antivirusmodulen skyddar din enhet mot skadlig kod genom att blockera inkommande hot och rensa bort dem.

antivirus_226_1

Genomsök enhet

Vissa fördefinierade filtyper genomsöks som standard. Vid en genomsökning av enheten kontrolleras minnet, processer som körs och deras beroende dynamiska länkbibliotek samt filer som ingår i intern och flyttbar lagring. En kort sammanfattning av genomsökningen sparas till en loggfil som är tillgänglig i avsnittet Genomsökningsloggar. Tryck på Avbryt om du vill avbryta en pågående genomsökning. Genomsökningens resultat och statistik visas under genomsökningen på panelen med inställningar för virusskydd.

warning

Genomsökning av minneskort

ESET Mobile Security har inte stöd för genomsökning av minneskort på enheter med Android 6 och äldre.

Ej åtgärdade hot

Efter att ESET Mobile Security har upptäckt ett hot är det här alternativet tillgängligt tills du väljer en responsåtgärd mot hotet. De tillgängliga responsåtgärderna är att ta bort hotet eller ignorera det.

Ignorera hot

Efter att du har valt att ignorera ett hot visas alternativet Ignorera hot. Med det här alternativet kan du fortfarande ta bort ett ignorerat hot senare.

Laddningsgenomsökning

När det här alternativet väljs startas genomsökningen automatiskt när enheten är i inaktivt läge, fulladdad och ansluten till en laddare.

Schemalagd genomsökning

Med Schemalagd genomsökning kan du schemalägga en enhetsgenomsökning som körs automatiskt vid en fördefinierad tidpunkt. Om du vill schemalägga en genomsökning trycker du på intill Schemalagd genomsökning och anger datum och tidpunkter för när genomsökningen ska startas.

Uppdatera detekteringsmoduler

Som standard finns det en uppdateringsaktivitet i ESET Mobile Security som säkerställer att programmet uppdateras regelbundet. Om du vill köra uppdateringen manuellt trycker du på Uppdatera detekteringsmoduler.

note

Debitering av dataöverföring

För att undvika onödig användning av bandbredd utfärdas uppdateringar efter behov när nya hot läggs till. Uppdateringarna är kostnadsfria, men datatrafiken kan debiteras av din mobiloperatör.

 

För mer information om genomsökningar, se följande länkar:

Genomsökningsloggar

Avancerade inställningar