Stöldskydd

Funktionerna i ESET Anti-Theft skyddar din mobila enhet mot obehörig åtkomst, möjliggör övervakning av främmande aktivitet och spårar enhetens plats. Du kan även visa ett meddelande för upphittaren om enheten går förlorad.

Om enheten går förlorad kan du hantera den på ESET Anti-Theft-portalen eller så kan du utföra specifika åtgärder med hjälp av SMS-kommandon från en betrodd kontakts enhet. Om du vill utföra åtgärder genom SMS måste du konfigurera funktionen för betrodda vänner och lägga till deras telefonnummer i listan med betrodda kontakter. Se vår kunskapsbasartikel Konfigurera Anti-Theft-skydd i ESET Mobile Security för Android för att konfigurera Anti-Theft i ESET Mobile Security. (Kunskapsbasartiklar finns inte tillgängliga på alla språk.)

ESET Anti-Theft måste ha åtkomstbehörighet till enhetens plats och kameran för att fungera. För att visa en varning och låsa enheten måste ESET Mobile Security ha behörighet till skärmöverlagring.

Med den här funktionen kan du justera de varningar och aktiviteter som utlöses av Misstänkt läge. ESET Mobile Security sparar regelbundet enhetens plats, kamerafoton och Wi-Fi-IP-adresser. Följande kan definieras:

Lås enhet automatiskt

Du kan konfigurera ESET Mobile Security så att enheten låses automatiskt när någon av följande åtgärder utförs:

När ett SIM-kort tas ut – om det betrodda SIM-kortet tas ut ur enheten låses enheten. Om du vill ta ut och inspektera betrodda SIM-kort trycker du på Hantera betrodda SIM-kort, väljer det SIM-kort du vill ta ut och trycker sedan på papperskorgsikonen action_button_delete. Om du vill lägga till ett betrott SIM-kort sätter du in SIM-kortet. Om automatisk låsning är aktiverat måste du låsa upp enheten. ESET Mobile Security ber dig att bekräfta det nyligen tillagda SIM-kortet som betrott. Vi aktiverar den här funktionen genom att skapa en unik identifierare ESET#### för SIM-kortet och i kontakterna. Ta inte bort den unika identifieraren. Om identifierarkontakten tas bort låses enheten.

warning

Stöd för automatisk låsning om SIM-kortet tas ut

Funktionen för automatisk låsning om SIM-kortet tas ut är inte tillgänglig på enheter med CDMA, WCDMA och endast WiFi.

Efter [X] upplåsningsförsök – när det här alternativet är aktiverat låses enheten efter ett inställt antal misslyckade upplåsningsförsök. Du kan ställa in antalet misslyckade upplåsningsförsök innan enheten låses i inställningarna för Anti-Theft. Om det misslyckade försöket orsakades av misstag kan du korrigera det inom 30 sekunder, så att det inte räknas som ett misslyckat försök. Du kan ändra korrigeringstiden i inställningarna för Anti-Theft i alternativet Korrigeringstid. Du kan även inaktivera korrigeringstiden och då låses enheten omedelbart efter det inställda antalet misslyckade upplåsningsförsök.

När enheten är låst kan du visa information för att kontakta enhetens ägare. Du kan även aktivera enheten för att ta bilder med båda kamerorna för att få bilder på personen som försöker låsa upp enheten.

Efter att enheten låses

När enheten är låst kan följande åtgärder utföras:

Visa kontaktuppgifter – visar alternativet Kontakta ägaren när en felaktig skärmlåskod anges.

Ta ett foto – sparar den bakre och främre kamerans foton till enhetens galleri och Anti-Theft-portalen i händelse av ett misslyckat upplåsningsförsök eller om ett SIM-kort tas ut.

 

SMS-kommandon

När funktionen är aktiverad kan du skicka SMS-kommandon för att utföra en åtgärd, till exempel låsa enheten, lokalisera enheten eller rensa enheten helt. För att kunna skicka SMS-kommandon behöver du ha sparat telefonnumret till den enhet du vill använda för att skicka SMS-kommandon som en betrodd kontakt.

Hantera betrodda kontakter

Om du vill lägga till en betrodd kontakt trycker du på Hantera betrodda kontakter och trycker på +icon_plus-ikonen nere till höger. Du kan välja vilka kommandon den aktuella kontakten ska kunna skicka. Den betrodda kontakten kan även få ett meddelande när ditt betrodda SIM-kort tas ut.

 

important

SMS-funktioner

Funktionerna Betrodda SIM-kort och SMS-kommandon i Anti-Theft är inte tillgängliga i CDMA-enheter och enheter som saknar stöd för SMS.

 

important

SMS-funktioner

Anti-Theft-funktionen Betrodda SIM-kort är inte tillgänglig på CDMA-enheter och enheter som inte stöder sms.