העזרה המקוונת של ESET

חיפוש עברית
בחר את הנושא

הוספת כלל חדש

ליצירת כלל חדש, הקש על הסמל +.

  1. במקטע מה, בחר חסום או אפשר כדי לציין את סוג הכלל עבור שיחות והודעות. בחר את הפניית השיחות לחסימה (שיחות נכנסות נבחרות כברירת מחדל).
  2. במקטע מי, בחר אפשרות לציון מספרי הטלפון שיושפעו מכלל זה.
  • אדם - בחר אדם מרשימת אנשי הקשר שלך או הוסף את השם והמספרים באופן ידני. באפשרותך להקצות מספרי טלפון נוספים לשם אחד על ידי לחיצה על הלחצן + במקטע מספר טלפון.
  • קבוצהESET Mobile Security יזהה את קבוצות אנשי הקשר ששמרת ב'אנשי קשר' (למשל 'משפחה', 'חברים' או 'עמיתים').
  • כל המספרים הלא מוכרים יכללו את כל מספרי הטלפון שלא נשמרו ברשימת אנשי הקשר שלך. השתמש באפשרות זו כדי לחסום שיחות טלפון בלתי רצויות (לדוגמה, "שיחות קרות") או כדי למנוע מילדים את האפשרות לחייג מספרים לא מוכרים.
  • כל המספרים המוכרים יכללו את כל מספרי הטלפון שנשמרו ברשימת אנשי הקשר שלך.
  • כל המספרים יחסמו את כל השיחות הנכנסות.
  • מספרים מוסתרים יחולו על מתקשרים שמספרי הטלפון שלהם מוסתרים בכוונה באמצעות הגבלת זיהוי הקו המתקשר (CLIR).
  1. במקטע מתי, בחר תמיד או מותאם אישית כדי לציין את מרווח הזמן ואת ימי השבוע שבהם כלל זה יהיה בתוקף. כברירת מחדל, שבת וראשון ייבחרו.

עיין במאמר זה של מאגר הידע לקבלת הוראות מאוירות.

note

מסנן שיחות בחו"ל

אם אתה נמצא בחו"ל, הזן את כל מספרי הטלפון ברשימה עם קידומת החיוג הבינלאומית ולאחריה המספר עצמו (לדוגמה, ‎+1610100100).