העזרה המקוונת של ESET

חיפוש עברית
בחר את הנושא

מסנן שיחות

מסנן שיחות חוסם שיחות נכנסות או יוצאות בהתבסס על כללים שאתה מגדיר.

לא יוצגו התראות שיחה בעת חסימה של שיחה נכנסת. עיין במקטע יומן שיחות כדי לבדוק אם ישנן שיחות שנחסמו בטעות.

חסום מתקשר אחרון - הקש על אפשרות זו כדי לחסום שיחות נכנסות ממספר הטלפון האחרון שהתקבל. פעולה זו תיצור כלל חדש.

כללים

ליצירת כלל חדש, הקש על הסמל +. עיין בפרק הבא לקבלת מידע נוסף.

לשינוי כלל קיים, הקש על ערך הכלל ברשימת הכללים. להסרת ערך מהרשימה כללים, בחר את הערך והקש על הסר .

יומן שיחות

המקטע יומן שיחות מציג את יומן הרישום של כל השיחות שנחסמו על ידי מסנן שיחות. כל יומן כולל את שם השיחה, מספר הטלפון התואם והתאריך והשעה של האירוע.

 

note

מכשירים ללא כרטיס SIM

מסנן שיחות לא פועל במכשירים שאין בהם תמיכה בשיחות ובהודעות.

warning

שיחות יוצאות

מסנן שיחות אינו חוסם שיחה יוצאת ב-ESET Mobile Security שהורד מ-Google Play.

warning

תמיכה ב-Android

'מסנן שיחות' זמין רק במכשירים עם Android 6 ואילך.