העזרה המקוונת של ESET

חיפוש עברית
בחר את הנושא

מפקח הרשת

מפקח הרשת מאפשר לך לסרוק את הרשת הביתית לאיתור מכשירים המחוברים לנתב ולאיתור נקודות חולשה. מפקח הרשת סורק את הרשת הביתית בשני שלבים.

'מפקח הרשת' סורק תחילה את הרשת שלך לאיתור מכשירים מחוברים. אם התגלה מכשיר חדש, תוצג הודעה והמכשיר יסומן בסימון של כוכב. גלה מכשירים ברשת הביתית שלך באופן ידני על-ידי הקשה על סריקת רשת. באפשרותך לגלות מכשירים גם באופן אוטומטי. כדי להשתמש באפשרות זו, הקש על סמל התפריט three_dots_menu > הגדרות ואפשר את האפשרות גילוי מכשירים באופן אוטומטי.

בשלב השני של הסריקה, 'מפקח הרשת' בודק את המכשירים המחוברים לאיתור נקודות חולשה על-ידי התחברות אליהם וביצוע בדיקה לאיתור נקודות חולשה כגון יציאות פתוחות, שם משתמש וסיסמה חלשים בנתב, בעיה בקושחת הנתב ועוד. תוקפים יכולים לנצל נקודות חולשה אלה כדי להשיג שליטה בנתב ובמכשירים אחרים המחוברים אליו. לאחר ההשתלטות על נתבים ומכשירים, התוקפים יכולים להשתמש בהם כדי לאסוף מידע אודותיך או אפילו להשתתף בהפצת מתקפות מסוג 'מניעת שירות' (DDoS) וכד'.

 

מפקח הרשת מספק לך גם רשימה מקיפה של המכשירים המחוברים לרשת הביתית שלך כדי לספק לך מידע עליהם. באפשרותך להשתמש במידע זה כדי לנהל את הגישה שיש למכשירים אלה לרשת הביתית שלך או לדחות אותה מתוך ממשק האינטרנט של הנתב. באפשרותך לגשת לממשק האינטרנט של הנתב ישירות מתוך מפקח הרשת על-ידי בחירה בנתב והקשה על האפשרות פתח ממשק אינטרנט.

באפשרותך להציג את המכשירים המחוברים כרשימה או באופן חזותי:

  • list-ch-icon תצוגת רשימה – המכשירים המחוברים מוצגים בתצוגת רשימה רגילה כאשר הנתב מוצג בראש הרשימה ולאחריו מוצגים המכשירים המקוונים. בתחתית הרשימה מוצגת היסטוריה של מכשירים שחוברו בעבר.
  • sonar-cm-icon תצוגת סונאר – המכשירים מוצגים באופן חזותי בחצי מעגל כאשר הנתב נמצא במרכזו. בשכבה השנייה מהמרכז מוצגים מכשירים שנמצאים כרגע במצב מקוון. בשכבה השלישית מוצגת היסטוריה של מכשירים שחוברו בעבר. באפשרותך לעבור בין מכשירים על-ידי הקשה על לחצני החצים או גלילה בכיוון המעגל.

 

לניהול קל יותר של מכשירים, הקצה קטגוריה למכשיר (כגון טלפון חכם, טלוויזיה, קונסולת משחקים, מחשב וכד'), שנה את שם המכשירים מהשמות הרגילים שהקצו להם יצרניהם או את כתובות ה-IP שלהם לשמות מובנים יותר (לדוגמה: שנה את SM-G955F ל'טלפון של אבי' או את 192.168.1.52 ל'מחשב של דנה' וכדומה).

כדי לשנות את שמות המכשירים ב-מפקח הרשת, הקש על סמל המכשיר ב-מפקח הרשת > הקש על סמל העיפרון בפינה השמאלית העליונה, בחר את קטגוריית המכשיר, הקלד את שם המכשיר ולאחר מכן הקש על אישור.