העזרה המקוונת של ESET

חיפוש עברית
בחר את הנושא

ביקורת אבטחה

ביקורת אבטחה מסייעת לך לנטר ולשנות הגדרות חשובות במכשיר. סקור את ההרשאות שהוענקו לכל אפליקציה המותקנת במכשיר שלך כדי למנוע סיכוני אבטחה.

כדי להפעיל או להשבית את התכונה 'ביקורת אבטחה' ואת הרכיבים הספציפיים שלה, הקש על לחצן התפריט three_dots_menu והקש על השבת ניטור מכשיר או השבת ביקורת אפליקציות.