Інтерактивна довідка ESET

Виберіть тему

Керування політиками

Політики дозволяють застосовувати до клієнтських комп’ютерів деякі або всі параметри клієнта віддалено з консолі керування. Кожна політика належить одному продукту ESET для бізнесу. Ви можете застосовувати її до груп або окремих клієнтських комп’ютерів. Якщо до одного комп’ютера застосовуються кілька політик, вони об’єднуються для спільного застосування.

Щоб політики набули чинності на клієнтських комп’ютерах, потрібно інсталювати ESET Management Agent і налаштувати його для підключення до консолі керування.

Створити нову політику

1.Увійдіть у веб-консоль.
 

2.Натисніть Політики > Створити політику.
 
protect_policy

arrow_down_business Я використовую ESET PROTECT

3.Уведіть назву й опис політики та клацніть Продовжити.
 

4.Виберіть відповідний продукт ESET для захисту для політики й клацніть Продовжити.
 

5.Виберіть відповідні комп’ютери або групи комп’ютерів, яким потрібно призначити політику, і клацніть Продовжити.
 

6.У розділі Зведення наведено огляд параметрів політики. Щоб застосувати політику, натисніть Готово.

Як налаштувати політику ESET LiveGuard Advanced?

Принцип роботи політики

У майстрі політики виберіть продукт ESET, для якого потрібно створити політику.

Кожен параметр (рядок) містить такі компоненти:

Статус

Назва

Обмеження по версії (необов’язково)

Значення параметра

Підказка (не всі параметри мають підказки)

policy_line

Статус параметра відображається, якщо параметр визначено в цій політиці та якщо він застосовується до інших політик. Нижче наведено приклади індикаторів статусів параметрів.

button_no – параметр неактивний

button_on – параметр увімкнено

buttpn_force – параметр застосовано примусово

Якщо на одному комп’ютері застосовується кілька політик або їх параметри наслідуються, політики об’єднуються (по порядку). Докладнішу інформацію можна переглянути в документації ESET PROTECT On-Prem.