ESET Online pomocník

Vyhľadať Slovenčina
Vyberte kapitolu

Pridanie licencie do ESET MSP Administrator


note

Portál ESET MSP Administrator poskytuje licenciu ESET LiveGuard Advanced, ktorá obsahuje licenčné jednotky pre:

ESET LiveGuard Advanced pre Endpoint Security a Server Security

ESET LiveGuard Advanced pre Mail Security

K dispozícii sú tiež úrovne licencií pre ESET PROTECT, ktoré obsahujú licenčné jednotky pre ESET LiveGuard Advanced:

ESET PROTECT Complete

ESET PROTECT Mail Plus

ESET PROTECT Advanced

Overenie dostupnosti produktu ESET LiveGuard Advanced

1.Prihláste sa do svojho účtu na portáli ESET MSP Administrator.
 

2.Kliknite na Companies (Spoločnosti), vyberte zákazníka a kliknite na Details (Podrobnosti).
 

3.V sekcii Available products (Dostupné produkty) nájdite ESET LiveGuard Advanced alebo úroveň zahŕňajúcu ESET LiveGuard Advanced.


important

Odsúhlasenie podmienok používania

Pred pridaním licencie je nutné na portáli ESET MSP Administrator odsúhlasiť Podmienky používania (pre ESET LiveGuard Advanced). Ak túto možnosť nemáte dostupnú, Podmienky používania musí odsúhlasiť nadradená spoločnosť, MSP manažér alebo používateľ s prideleným povolením na Zápis pre vašu spoločnosť.

 

msp_details

Ak váš zákazník v sekcii Available products nemá dostupnú jednu z vhodných licenčných úrovní, musí ju do vášho účtu pridať distribútor (alebo MSP manažér).

Pridanie produktu ESET LiveGuard Advanced

Ak v sekcii Details (Podrobnosti) vášho zákazníka nie je produkt ESET LiveGuard Advanced dostupný, požiadajte svojho distribútora alebo MSP manažéra, aby produkt pridal do vášho účtu ESET MSP Administrator.

Pre pridanie produktu do sekcie Available products z účtu distribútora postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1.Prihláste sa do svojho účtu na portáli ESET MSP Administrator.
 

2.Kliknite na Companies (Spoločnosti), vyberte MSP zákazníka a kliknite na Details (Podrobnosti).
 

3.Kliknite na Edit (Upraviť).
 
msp_edit
 

4.Kliknite na Next (Ďalej) a na obrazovke Select Products (Vybrať produkty) zvoľte ESET LiveGuard Advanced alebo inú vhodnú licenciu.
 

5.Kliknite na Ďalej.
 

6.Zmeny skontrolujte v časti Summary (Súhrn) a kliknite na Save (Uložiť).
 
msp_save

Pridanie licencie ESET LiveGuard Advanced vášmu MSP zákazníkovi

Ak má zákazník dostupnú licenciu ESET LiveGuard Advanced, môžete mu ju priradiť.

1.Prihláste sa do svojho účtu na portáli ESET MSP Administrator.
 

2.Kliknite na Companies (Spoločnosti), vyberte MSP zákazníka a kliknite na Licenses (Licencie).
 

3.Kliknite na Add License (Pridať licenciu), prípadne na Request License (Vyžiadať licenciu).
 

4.Označte začiarkavacie políčko vedľa položky ESET LiveGuard Advanced a v časti Units nastavte počet licenčných jednotiek.
 

5.Kliknite na Add (Pridať).
 
msp_add_license

Zobrazenie informácií o licencii ESET LiveGuard Advanced

ESET LiveGuard Advanced sa predáva ako licenčná úroveň. Podrobnosti licencie si môžete zobraziť vo svojom účte ESET MSP Administrator.

1.Prihláste sa do svojho účtu na portáli ESET MSP Administrator.
 

2.Kliknite na Companies (Spoločnosti), vyberte MSP zákazníka a kliknite na Licenses (Licencie).
 

3.Pre rozbalenie licenčných informácií kliknite vedľa licencie ESET LiveGuard Advanced na ikonu msp_plus.
 
msp_bundle

Po pridaní licencie ESET LiveGuard Advanced spustite synchronizáciu s ESET PROTECT On-Prem.

Jednotky a podjednotky

Počet jednotiek predstavuje počet objednaných a vyúčtovaných jednotiek licencie (úrovne licencií). Každá licenčná úroveň môže obsahovať rôzny pomer jednotiek a podjednotiek pre každý zahrnutý produkt.

subunits_ema2


example

Príklad distribúcie podjednotiek

Licenčná úroveň ESET PROTECT Complete:

subunits2