Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Utwórz raport

W konsoli zdalnego zarządzania możesz utworzyć raport zawierający dane pochodzące z ESET LiveGuard Advanced. Można użyć jednego ze wstępnie zdefiniowanych raportów lub utworzyć raport niestandardowy.

Poniższy proces ma zastosowanie w przypadku ESET PROTECT On-Prem i ESET PROTECT.

Wbudowane raporty

1.Zaloguj się do konsoli internetowej.
 

2.Kliknij Raporty > ESET LiveGuard.
 

3.Wybierz odpowiedni raport i kliknij ikonę koła zębatego > Generuj teraz.
 
report_esmc1

Tworzenie raportu niestandardowego

Aby utworzyć niestandardowy raport zawierający wyniki, miejsca docelowe i typy przesłanych plików:

1.Zaloguj się w konsoli internetowej.
 

2.Kliknij pozycję Raporty > Nowy szablon raportu.
 
list_of_files_1
 

3.Wpisz nazwę szablonu i wybierz pozycję ESET LiveGuard jako kategorię.
 
esmc_report1
 

4.Kliknij przycisk Kontynuuj.
 

5.Wybierz pozycję Wyświetl tabelę i kliknij Dalej.
 
esmc_report2
 

6.Kliknij przycisk Dodaj kolumnę i wybierz pozycję ESET LiveGuard > Wynik > Wynik. Aby potwierdzić, kliknij przycisk OK.
 
esmc_report3
 

7.Kliknij przycisk Dodaj kolumnę i wybierz pozycję ESET LiveGuard > Kategoria pliku. Aby potwierdzić, kliknij przycisk OK.
 

8.Kliknij przycisk Dodaj kolumnę i wybierz pozycję ESET LiveGuard > Miejsce docelowe przesyłania. Aby potwierdzić, kliknij przycisk OK.
 

9.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać szablon.
 

10. Aby uruchomić raport, kliknij pozycję Raporty, kliknij ikonę nowego szablonu raportu (koło zębate) > Generuj teraz.
 
esmc_report4