Utwórz raport

W konsoli zdalnego zarządzania możesz utworzyć raport zawierający dane pochodzące z ESET LiveGuard Advanced. Można użyć jednego ze wstępnie zdefiniowanych raportów lub utworzyć raport niestandardowy.

Poniższy proces ma zastosowanie w przypadku ESET Security Management Center, ESET PROTECT i ESET PROTECT Cloud.

Wbudowane raporty

1.Zaloguj się do konsoli internetowej.
 

2.Kliknij Raporty > ESET LiveGuard.
 

3.Wybierz odpowiedni raport i kliknij ikonę koła zębatego > Generuj teraz.

 

report_esmc1

Tworzenie raportu niestandardowego

Aby utworzyć niestandardowy raport zawierający wyniki, miejsca docelowe i typy przesłanych plików:

1.Zaloguj się w konsoli internetowej.
 

2.Kliknij pozycję Raporty > Nowy szablon raportu.

 

list_of_files_1

3.Wprowadź nazwę szablonu i wybierz pozycję ESET LiveGuard jako kategorię.

 

esmc_report1

4.Kliknij przycisk Kontynuuj.
 

5.Wybierz pozycję Wyświetl tabelę i kliknij Dalej.

 

esmc_report2

6.Kliknij przycisk Dodaj kolumnę i wybierz pozycję ESET LiveGuard > Wynik > Wynik. Aby potwierdzić, kliknij przycisk OK.

 

esmc_report3

7.Kliknij przycisk Dodaj kolumnę i wybierz pozycję ESET LiveGuard > Kategoria pliku. Aby potwierdzić, kliknij przycisk OK.
 

8.Kliknij przycisk Dodaj kolumnę i wybierz pozycję ESET LiveGuard > Miejsce docelowe przesyłania. Aby potwierdzić, kliknij przycisk OK.
 

9.Kliknij przycisk Zakończ, aby zapisać szablon.
 

10. Aby uruchomić raport, kliknij pozycję Raporty, kliknij ikonę nowego szablonu raportu (koło zębate) > Generuj teraz.

 

esmc_report4