Pomoc online ESET

Wyszukaj Polski
Wybierz temat

Dodaj licencję w ESET MSP Administrator


note

ESET MSP Administrator zapewnia licencję ESET LiveGuard Advanced, która zawiera stanowiska dla:

ESET LiveGuard Advanced dla programów Endpoint Security i Serwer Security

ESET LiveGuard Advanced dla programu Mail Security

Istnieją również warstwy licencji dla ESET PROTECT, które zawierają także stanowiska dla ESET LiveGuard Advanced:

ESET PROTECT Complete

ESET PROTECT Mail Plus

ESET PROTECT Advanced

Zweryfikuj, czy produkt ESET LiveGuard Advanced jest dostępny

1.Zaloguj się na swoje konto ESET MSP Administrator.
 

2.Kliknij kolejno: Firmy > wybierz klienta > Szczegóły.
 

3.W sekcji Dostępne produkty poszukaj produktu ESET LiveGuard Advanced lub warstwy zawierającej ESET LiveGuard Advanced.


important

Zaakceptuj Warunki użytkowania

Przed dodaniem licencji należy zaakceptować warunki użytkowania (dla ESET LiveGuard Advanced) w portalu ESET MSP Administrator. Jeśli ta opcja nie jest dostępna, Warunki użytkowania muszą być zaakceptowane przez firmę macierzystą, Menedżera MSP lub użytkownika z uprawnieniem Zapis do firmy głównej.

 

msp_details

Jeśli Twój klient nie ma jednej z kwalifikujących się warstw w Dostępnych produktach, musisz dodać ją do swojego konta przez dystrybutora (lub Menedżera MSP).

Dodaj produkt ESET LiveGuard Advanced

Jeśli produkt ESET LiveGuard Advanced nie jest dostępny w sekcji Szczegóły klienta, poproś dystrybutora lub menedżera MSP o dodanie produktu do konta ESET MSP Administrator.

Wykonaj poniższe czynności, aby dodać produkt do listy Dostępne produkty z konta dystrybutora:

1.Zaloguj się na swoje Konto ESET MSP Administrator.
 

2.Kliknij Firmy > wybierz klienta MSP > Szczegóły.
 

3.Kliknij pozycję Edytuj.
 
msp_edit
 

4.Kliknij przycisk Dalej i na ekranie Wybierz produkty wybierz pozycję ESET LiveGuard Advanced lub inną kwalifikującą licencję.
 

5.Kliknij przycisk Dalej.
 

6.Przejrzyj zmiany w Podsumowaniu i kliknij przycisk Zapisz.
 
msp_save

Dodawanie licencji ESET LiveGuard Advanced do klienta MSP

Jeśli klient ma dostępną licencję ESET LiveGuard Advanced, można dodać licencję do tego klienta.

1.Zaloguj się na swoje Konto ESET MSP Administrator.
 

2.Kliknij Firmy > wybierz klienta MSP > Licencje.
 

3.Kliknij pozycję Dodaj licencję (lub Poproś o licencję).
 

4.Zaznacz pole wyboru obok pozycji ESET LiveGuard Advanced i ustaw liczbę jednostek.
 

5.Kliknij przycisk Dodaj.
 
msp_add_license

ESET LiveGuard Advanced szczegóły licencji

Licencja usługi ESET LiveGuard Advanced jest licencją warstwową. Możesz sprawdzić szczegóły na swoim koncie ESET MSP Administrator.

1.Zaloguj się na swoje Konto ESET MSP Administrator.
 

2.Kliknij Firmy > wybierz klienta MSP > Licencje.
 

3.Kliknij ikonę msp_plus obok licencji ESET LiveGuard Advanced, aby rozwinąć tę licencję.
 
msp_bundle

Po dodaniu licencji ESET LiveGuard Advanced zsynchronizuj licencję z ESET PROTECT On-Prem.

Jednostki i podjednostki

Liczba jednostek to liczba zamówionych i rozliczanych stanowisk licencji (warstwa). Każda warstwa licencji może mieć inny stosunek jednostek do podjednostek dla każdego produktu, który obejmuje.

subunits_ema2


example

Przykład rozkładu podjednostek

Warstwa licencji ESET PROTECT Complete:

subunits2