ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Používání ESET LiveGuard Advanced

Workflow ESET LiveGuard Advanced v ESET Mail Security

Každý e-mail, který zpracuje ESET Mail Security je zkontrolován a doručen. V případě, že je vyhodnocen jako podezřelý, jeho doručení je na definovanou dobou podrženo, a dojde k jeho zaslání na analýzu, při které se použije několik detekčních vrstev.

ESET LiveGuard Advanced zašle výsledek analýzy zpět bezpečnostnímu produktu ESET. Produkt při lokálním léčení objektu vychází z výsledků analýzy a provede akci definovanou v nastavení produktu.

Níže naleznete schéma popisující zpracování objektu produktem ESET Mail Security.

ms_short

 

Workflow ESET LiveGuard Advanced v ESET Endpoint Security / ESET Server Security

Každý nově vytvořený nebo příchozí soubor definovaného formátu detekovaný produktem ESET Endpoint Security / ESET Server Security je zkontrolován a spuštěn. V případě, že je vyhodnocen jako podezřelý, je zaslán k analýze. Jedná se o součást proaktivní ochrany. Můžete si nastavit dobu, po kterou bude spuštění souboru zablokováno, a uživatel bude nucen vyčkat na výsledek analýzy. V něm je výsledek analýzy uložen v cloudové databázi. Bezpečnostní produkt při lokálním léčení objektu vychází z výsledků analýzy a provede akci definovanou v nastavení produktu (proces je ihned ukončen nebo bude zablokováno jeho další spuštění).

Níže naleznete schéma popisující zpracování objektu produktem ESET Endpoint Security / ESET Server Security.

ep_short

 

Workflow ESET LiveGuard Advanced v ESET Cloud Office Security

Kontrolován a spuštěn je každý soubor detekovaný produktem ESET Cloud Office Security. V případě, že skener vyhodnotí soubor jako podezřelý, zašle jej k analýze. V cloudovém systému ESET je ukládán výsledek analýzy v cloudové databázi. Na základě výsledku analýzy provede ESET Cloud Office Security s objektem akci definovanou v nastavení pomocí politiky. Další informace o politikách ESET Cloud Office Security naleznete v kapitole Nastavení ochrany zajišťované prostřednictvím ESET LiveGuard Advanced.

cloud_security_scheme_simple