ESET Mail Security

V této kapitole popisujeme posloupnost akcí, které provede ESET Mail Security s aktivní funkcí ESET LiveGuard Advanced při zpracování zprávy. V nastavení produktu můžete definovat:

pozdržení doručení zprávy (platné pouze pro ochranu poštovních schránek),

úroveň zabezpečení,

akci při detekci škodlivého objektu (platné pouze pro ochranu hosta).

 


important

ESET Mail Security chrání hostitelský server včetně poštovních schránek

ESET Mail Security s aktivní funkcí ESET LiveGuard Advanced chrání podle níže uvedeného principu poštovní schránky. Zároveň chrání hosta stejným způsobem jako ESET Server Security.

mail_security_scheme

Analýza zprávy se skládá z následujících čtyř kroků:

1. Kontrola zprávy

Při stažení zprávy z internetu nebo jiného nedůvěryhodného zdroje bezpečnostní produkt ESET zpracuje a zkontroluje zprávu.

ms1

2. Analýza a doručení zprávy

V případě, že bezpečnostní produkt vyhodnotí, že je potřeba analýza, doručení zprávy je na definovanou dobu pozdrženo. Během této doby ESET LiveGuard Advanced analyzuje přílohu zprávy. Pokud je výsledek analýzy negativní (zpráva je čistá), dojde k jejímu okamžitému doručení. Nad škodlivými objekty (přílohami) se provede standardní definovaná akce. Pokud není výsledek analýzy včas doručen, bezpečnostní produkt zprávu zašle příjemcům. Obdrží-li následně produkt pozitivní výsledek analýzy, k zablokování škodlivého objektu, na všech počítačích v sítích, dojde do dvou minut.

Seznam pozdržených zpráv naleznete v produktu ESET Mail Security. V hlavním menu programu ESET Mail Security přejděte na záložku Nástroje > ESET LiveGuard Advanced.
 

mail_edtd

Maximální dobu čekání na výsledek analýzy nastavíte v politice pro produkt ESET Mail Security v sekci Počítač > Cloudová ochrana > ESET LiveGuard > Maximální čas na analýzu.

 

ms2

3. Sdílení výsledku analýzy

ESET LiveGuard Advanced využívá k analýze čtyři samostatné detekční vrstvy. Výsledek analýzy je následně uložen do databáze v cloudovém systému ESET. Obsah této databáze se s ESET PROTECT synchronizuje každou minutu. Zařízení, na kterých je aktivní funkce ESET LiveGuard Advanced, se s cloudovou databází synchronizují každé 2 minuty.

ms3

4. Vyhodnocení a léčení

Výsledek analýzy je rovněž zaslán zpět bezpečnostního produktu, který opětovně zkontroluje danou zprávu. Pokud je e-mail čistý, je doručen (pokud zatím neuplynula maximální přípustná doba pro podržení zprávy).

V případě, že je objekt detekován jako škodlivý, ESET Mail Security provede akci definovanou v nastavení (v sekci Server).

ms4