ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Vyloučení složek

Zamyslete se nad složkami s projekty

Uživatelé používající vývojový software (například Visual Studio) mohou vyloučit složky, ve kterých kompilují své projekty. V průběhu kompilování projektu může docházet k odesílání nových souborů k analýze do ESET LiveGuard Advanced. Jejich vyloučením můžete zabránit odeslání velkého množství souborů do ESET LiveGuard Advanced. Vyloučit můžete například složku s projektem: D:\Projects\*

Vytvoření výjimky na složku

Umožňuje vyjmout určité soubory nebo složky z odesílání do ESET LiveGuard Advanced. Vyloučené soubory nebudou nikdy odeslány k analýze do laboratoří společnosti ESET.


warning

Při vytváření výjimky vždy zvažte bezpečnostní riziko. Zjistěte si, jaké aplikace mohou do vyloučeného umístění zapisovat, jak by mohlo dojít k zneužití výjimky na toto umístění.

1.Přihlaste se do webové konzole, v hlavním menu přejděte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.
 

2.V sekci Obecné zadejte název, volitelně popis.
 

3.V sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu ESET Endpoint for Windows (nebo jiný kompatibilní produkt).

 

4.Přejděte do sekce Detekční jádro > Cloudová ochrana.
 
exclusions_1
 

5.Pomocí přepínačů spusťte ESET LiveGrid a ESET LiveGuard Advanced
 
exclusions_2
 

6.V sekci Výjimky klikněte na Změnit na řádku Výjimky.
 
exclusions_3
 

7.Klikněte na tlačítko Přidat a definujte výjimku. Pro potvrzení klikněte na tlačítko OK > Uložit.
 
Příklady výjimek:
 
C:\MyProjects\*
*\DEVtool\debug\*


note

Při definování výjimek můžete použít * a ?. (* – představuje libovolný řetězec, ? – představuje jeden znak).

U výjimek se nerozlišují velká a malá písmena.

Systémové proměnné a regulární výrazy nejsou podporovány.

 

exclusions_4

 

8.V sekci Přiřadit vyberte počítače nebo skupiny, na které chcete politiku aplikovat.
 
exclusions_5
 

9.Kliknutím na OK a Dokončit uložte politiku.

Proces výkonnostní výjimky nad složkou

Soubory nebo složky můžete před kontrolou a odesláním do ESET LiveGuard Advanced vyjmout. Pokud ovšem tyto soubory přesunete mimo zadané umístění nebo složku, dojde k jejich odeslání do ESET LiveGuard Advanced.

1.Přihlaste se do webové konzole, v hlavním menu přejděte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.
 

2.V sekci Obecné zadejte název, volitelně popis.
 

3.V sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu ESET Endpoint for Windows (nebo jiný kompatibilní produkt).
 

4.Klikněte na Detekční jádro.
 
performance_exclusion
 

5.V části Výjimky zapněte Výkonnostní výjimky a klikněte na Změnit.
 

6.Klikněte na tlačítko Přidat a definujte výjimku. Pro potvrzení klikněte na tlačítko OK > Uložit.
 
exclusions_4
 

7.V sekci Přiřadit vyberte počítače nebo skupiny, na které chcete politiku aplikovat.
 

8.Kliknutím na OK a Dokončit uložte politiku.

 

Dále se můžete podívat na vyloučené procesy.