Vyloučení složek

Zamyslete se nad složkami s projekty

Uživatelé používající vývojový software (například Visual Studio) mohou vyloučit složky, ve kterých kompilují své projekty. V průběhu kompilování projektu může docházet k odesílání nových souborů k analýze do ESET LiveGuard Advanced. Jejich vyloučením můžete zabránit odeslání velkého množství souborů do ESET LiveGuard Advanced. Vyloučit můžete například složku s projektem: D:\Projects\*

Vytvoření výjimky na složku


warning

Při vytváření výjimky vždy zvažte bezpečnostní riziko. Zjistěte si, jaké aplikace mohou do vyloučeného umístění zapisovat, jak by mohlo dojít k zneužití výjimky na toto umístění.

1.Přihlaste se do Web Console, v hlavním menu přejděte na záložku Politiky a klikněte na tlačítko Nová politika.

 

2.V sekci Obecné zadejte název, volitelně popis.

 

3.V sekci Nastavení vyberte z rozbalovacího menu ESET Endpoint for Windows (nebo jiný kompatibilní produkt).

 

4.Přejděte do sekce Detekční jádro > Cloudová ochrana.

 

exclusions_1

5.Pomocí přepínačů aktivujte ESET LiveGrid a ESET LiveGuard Advanced
 

exclusions_2

6.V sekci Výjimky klikněte na Změnit na řádku Výjimky.

 

exclusions_3

7.Klikněte na tlačítko Přidat a definujte výjimku. Pro potvrzení klikněte na tlačítko OK > Uložit.

 

Příklady výjimek:

 

C:\MyProjects\*

*\DEVtool\debug\*

 


note

Při definování výjimek můžete použít * a ?. (* – představuje libovolný řetězec, ? – představuje jeden znak).

Ve výjimkách se nerozlišuje velikost písmen.

Systémové proměnné a regulární výrazy nejsou podporovány.

 

exclusions_4

8.V sekci Přiřadit vyberte počítače nebo skupiny, na které chcete politiku aplikovat.
 

exclusions_5

9.Kliknutím na OK a Dokončit uložte politiku.

 

Dále se můžete podívat na vyloučené procesy.