ESET onlinehjälp

Sök Svenska
Välj ämne

Introduktion

Programmet ESET Log Collector samlar in specifika data, till exempel konfiguration och loggar, från kundens dator för att hjälpa till att lösa ett supportärende. Du kan ange vilken information som ska samlas in med hjälp av den fördefinierade listan över artefakter (eller välja insamlingsprofil), de insamlade loggposternas maximala ålder, formatet för de insamlade ESET-loggarna och namnet på den ZIP-fil med utdata som innehåller alla insamlade filer och information. Om ESET Log Collector körs på en dator som inte har någon ESET-säkerhetsprodukt installerad kan endast Windows-händelseloggar och dumpar över process som körs samlas in.


note

ESET Log Collector Har samma systemkrav som din ESET-säkerhetsprodukt. ESET Log Collector kan köras på alla versioner av Microsoft Windows-operativsystem.

ESET Log Collector samlar automatiskt in vald information från systemet så att problem ska kunna lösas snabbare. När du har ett pågående ärende hos ESET:s tekniska support kan vi be dig att tillhandahålla loggar från datorn. Med ESET Log Collector är det enkelt att samla in den information som behövs.

ESET Log Collector innehåller alla språk i en körbar fil. Du kan byta språk under uppstart utan att ladda ner rätt lokaliserad version. Det språk som ska användas detekteras antingen automatiskt eller kan uttryckligen väljas. Språk kan anges uttryckligen på två sätt:

1.Använda kommandoradsväxeln  /lang:<language_code>

2.Ändra filens namn till ESETLogCollector_<language_code>.exe

Tillgängliga värden för språkkoder: ARE, BGR, CSY, DAN, DEU, ELL, ENU, ESL, ESN, ETI, FIN, FRA, FRC, HUN, CHS, CHT, ITA, JPN, KKZ, KOR, LTH, NLD, NOR, PLK, PTB, ROM, RUS, SKY, SLV, SVE, THA, TRK, UKR


note

ESET Log Collector distribueras som ett 32-bitarsprogram. För att det ska fungera felfritt i 64-bitarssystem innehåller det en körbar 64-bitarsfil med ESET Log Collector inbäddad som en resurs, vilken extraheras till en Temp-katalog och körs när ett 64-bitarssystem upptäcks.

ESET Log Collector kan användas i två lägen:

Grafiskt användargränssnitt (GUI)

Kommandoradsgränssnitt (CLI, Command Line Interface) (från och med version 1.8) – när inga kommandoradsparametrar anges startar ESET Log Collector i GUI-läge

ESET-produktens loggar samlas in som ursprungliga eller filtrerade binärfiler (som standard filtrerade binärfiler) när ESET Log Collector fungerar med användning av ett grafiskt användargränssnitt. Vid export av filtrerade binärfiler kan du välja maximal ålder på exporterade poster. Det maximala antalet exporterade poster är 1 miljon per loggfil.


note

Ytterligare en funktion i ESET Log Collector är konvertering av insamlade binära ESET-loggfiler (.dat) till XML- eller textfilsformat. Det går dock endast att konvertera insamlade binära ESET-loggfiler med ESET Log Collector-kommandoradsgränssnittet (CLI).