ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Přidání a úprava pravidel firewallu

Pravidla firewallu představují podmínky, podle kterých jsou testována všechna síťová připojení, a jsou k nim přiřazené akce. Vytvoření nového nebo změna stávajícího pravidla firewallu je vyžadována vždy, když dojde ke změně sledovaných parametrů spojení. V takovém případě totiž pravidlo již nesplňuje podmínku a není tedy na něj uplatněna definovaná akce. V konečném důsledku to může znamenat zamítnutí spojení a následné problémy s funkčností aplikace. Příkladem je změna síťové adresy vzdálené strany nebo čísla portu. Zkušený uživatel by měl vytvořit vlastní Pravidla firewallu.


note

Názorné ukázky

Následující články z Databáze znalostí mohou být dostupné pouze v angličtině:

Otevření nebo uzavření (povolení nebo zamítnutí) konkrétního portu ve firewallu (článek nemusí být dostupný ve všech jazycích)

Vytvoření firewallového pravidla z protokolu ESET Internet Security

Chcete-li přidat nebo upravit pravidlo firewallu, otevřete Rozšířená nastavení > Ochrany > Ochrana síťového připojení > Firewall > Pravidla > Změnit. V okně Pravidla firewallu klikněte na tlačítko Přidat nebo Změnit.

DIALOG_EPFW_RULE_CREATE_GENERAL

Název – zadejte název pravidla.

Povoleno – kliknutím na přepínač se pravidlo aktivuje.

Přidejte akce a podmínky pro pravidlo firewallu:

arrow_down_home Akce

arrow_down_home Aplikace

arrow_down_home Směr

arrow_down_home IP protokol

arrow_down_home Lokální hostitel

arrow_down_home Lokální port

arrow_down_home Vzdálený hostitel

arrow_down_home Vzdálený port

arrow_down_home Profil


example

V tomto příkladu vytvoříme nové pravidlo, které povolí aplikaci webového prohlížeče Firefox přistupovat k webovým stránkám internetu/místní sítě:

1.V sekci Akce vyberte možnost Akce > Povolit.

2.V sekci Aplikace zadejte Cestu k aplikaci webového prohlížeče (např. C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe). Nezadávejte pouze samotný název aplikace.

3.V sekci Směr vyberte možnost Směr > Ven.

4.V sekci IP protokol vyberte z rozbalovacího menu Protokol TCP a UDP.

5.V sekci Vzdálený port přidejte čísla portů: 80,443 pro standardní internetové procházení.