ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Detekce změn aplikací

Funkce detekce změn aplikací zobrazí upozornění v případě, kdy se změněná aplikace, pro kterou existuje pravidlo brány firewall, pokusí navázat komunikaci. Změna aplikace je mechanismus dočasného nebo trvalého nahrazení původní aplikace novou aplikací za pomoci jiného spustitelného souboru (chrání před zneužitím pravidel brány firewall).

Tato funkce není určena pro detekci změn všech aplikací. Cílem této funkce je zabránit zneužití existujících pravidel firewallu, proto jsou monitorovány pouze aplikace, pro které existují pravidla.

Chcete-li upravit Detekce změn aplikací, otevřete Rozšířená nastavení > Ochrany > Ochrana síťového připojení > Firewall > Detekce změn aplikací.

Kontrolovat změnu aplikací – pokud je tato možnost aktivní, program bude sledovat, zda se daná aplikace změnila (aktualizovala, infikovala, jinak změnila). Hlášení o změně aplikace se zobrazí ve chvíli, kdy aplikace navazuje komunikaci.

Povolit změnu podepsaných (důvěryhodných) aplikací – o změně aplikací, které jsou digitálně podepsány nebudete informováni.

Seznam aplikací vyloučených z detekce – v tomto okně můžete přidávat nebo odebírat jednotlivé aplikace, u nichž je povolen provádět změny bez oznámení.