ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Seznam aplikací vyloučených z detekce

Firewall produktu ESET Internet Security detekuje změny aplikací, pro které existuje pravidlo. Pro více informací přejděte do kapitoly Detekce změn aplikací.

Pokud nechcete, aby konkrétní aplikace, pro kterou existuje pravidlo ve firewallu, byla sledována, můžete ji z monitorování vyloučit.

Přidat – po kliknutí se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete definovat aplikaci, kterou chcete vyloučit z detekce změn. Aplikaci můžete vybrat z již existujícího seznamu, které běží v systému a existuje pro ně pravidlo ve firewallu, případně zadejte cestu k aplikaci ručně.

Změnit – po kliknutí se zobrazí dialogové okno, ve kterém můžete upravit existující výjimku pro aplikaci vyloučenou z detekce změn. Jinou aplikaci si můžete vybrat z již existujícího seznamu, které běží v systému a existuje pro ně pravidlo ve firewallu, případně zadejte cestu k aplikaci ručně.

Odstranit – kliknutím odeberete vybraný záznam ze seznamu aplikací vyloučených z detekce změn.