ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Profily síťových připojení

Profily lze použít k řízení chování síťové ochrany ESET Internet Security pro konkrétní síťová připojení. Při vytváření nebo úpravě pravidla firewallu, IDS pravidla nebo pravidla Ochrany před útoky hrubou silou můžete dané pravidlo přiřadit ke konkrétnímu profilu nebo jej použít pro všechny profily. Pokud je profil v síťovém připojení aktivní, jsou na něj aplikována pouze globální pravidla (pravidla bez zadaného profilu) a pravidla, která byla tomuto profilu přiřazena. Můžete vytvořit více profilů s různými pravidly přiřazenými síťovým připojením a snadno tak změnit chování firewallu.

Profily a přiřazení síťových připojení můžete konfigurovat v Rozšířených nastaveních > Ochrany > Ochrana síťového připojení > Ochrana síťového připojení.

Přidělení profilu síťového připojení – umožňuje zvolit, zda má být nově zjištěným síťovým připojením automaticky (v rozbalovacím menu vyberte možnost Auto) přiřazen předdefinovaný nebo vlastní profil na základě Spouštěčů nakonfigurovaných v profilech síťových připojení, nebo zda chcete být při zjištění nového síťového připojení vyzváni (v rozevírací nabídce vyberte možnost Dotázat se) ke konfiguraci ochrany sítě a přiřazení profilu ručně.

Konkrétní profil síťového připojení můžete přiřadit také ručně v hlavním okně programu > Nastavení > Síťová ochrana > Síťová připojení. Najeďte na konkrétní síťové připojení a kliknutím na ikonu nabídky three_dots_menu > Změnit otevřete okno Nastavení ochrany sítě a vyberte profil.

Profily síťového připojení – kliknutím na Změnit přidáte nebo upravíte profily síťového připojení.

Následující profily jsou předdefinované a nelze je upravovat nebo odstraňovat:

Privátní – pro důvěryhodné sítě (domácí nebo firemní síť). Vaše zařízení a sdílené soubory uložené ve vašem zařízení jsou viditelné pro ostatní uživatele sítě a systémové prostředky jsou přístupné ostatním uživatelům v síti (přístup ke sdíleným souborům a tiskárnám je povolen, příchozí soubory a tiskárny jsou dostupné, RPC komunikace je povolena a je k dispozici sdílení vzdálené plochy). Toto nastavení doporučujeme použít v bezpečných lokálních sítích. Tento profil je automaticky přiřazen síťovému připojení, pokud je nakonfigurováno jako doménová nebo privátní síť ve Windows.

Veřejná – pro nedůvěryhodné sítě (veřejná síť). Soubory a složky uložené ve vašem počítači nebudou pro ostatní uživatele v síti dostupné, stejně tak nebude počítač viditelný v síti. Sdílení systémových prostředků bude deaktivováno. Toto nastavení doporučujeme při připojení k bezdrátovým sítích. Tento profil je automaticky přiřazen každému síťovému připojení, které není nakonfigurováno jako doménová nebo privátní síť ve Windows.

Po přepnutí síťového připojení na jiný profil se v pravém dolním rohu obrazovky zobrazí oznámení.