ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Nastavení ochrany sítě

Ve výchozím nastavení převezme ESET Internet Security při detekci nového síťového připojení nastavení ze systému Windows. Chcete-li zobrazit dialogové okno při zjištění nové sítě, změňte Přiřazení profilu ochrany sítě na možnost Zeptat se. Konfigurace ochrany sítě se zobrazí vždy, když se počítač připojí k nové síti.

DIALOG_EPFW_TRUSTED_ZONE

Můžete si vybrat z následujících profilů síťových připojení:

Automaticky – ESET Internet Security vybere profil automaticky na základě Spouštěčů nakonfigurovaných pro každý profil.

Privátní – pro důvěryhodné sítě (domácí nebo firemní síť). Vaše zařízení a sdílené soubory uložené ve vašem zařízení jsou viditelné pro ostatní uživatele sítě a systémové prostředky jsou přístupné ostatním uživatelům v síti (přístup ke sdíleným souborům a tiskárnám je povolen, příchozí soubory a tiskárny jsou dostupné, RPC komunikace je povolena a je k dispozici sdílení vzdálené plochy). Toto nastavení doporučujeme použít v bezpečných lokálních sítích. Tento profil je automaticky přiřazen síťovému připojení, pokud je nakonfigurováno jako doménová nebo privátní síť ve Windows.

Veřejná – pro nedůvěryhodné sítě (veřejná síť). Soubory a složky uložené ve vašem počítači nebudou pro ostatní uživatele v síti dostupné, stejně tak nebude počítač viditelný v síti. Sdílení systémových prostředků bude deaktivováno. Toto nastavení doporučujeme při připojení k bezdrátovým sítích. Tento profil je automaticky přiřazen každému síťovému připojení, které není nakonfigurováno jako doménová nebo privátní síť ve Windows.

Profil definovaný uživatelem – z rozbalovacího menu můžete vybrat profil, který jste vytvořili. Tato možnost je k dispozici pouze v případě, že jste vytvořili alespoň jeden vlastní profil.


warning

Nesprávným nastavením sítě může být počítač ohrožen.