ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Editor pravidel ve správě zařízení

Editor pravidel správy zařízení zobrazuje seznam všech existujících pravidel, které umožňují detailní kontrolu nad zařízeními připojovanými k počítači.

CONFIG_DEVMON_RULE_DLG

Konkrétní zařízení můžete povolit nebo zakázat pro vybraného uživatele nebo skupinu uživatelů na základě parametrů zařízení, které definujete v konfiguraci pravidla. Seznam pravidel obsahuje popis, tedy název pravidla, typ externích zařízení, akci, která se má provést po připojení k počítači a úroveň protokolování. Více si přečtěte v kapitole Pravidla správy zařízení.

Pro správu pravidel klikněte na tlačítko Přidat nebo Změnit. Kliknutím na tlačítko Kopírovat vytvoříte nové pravidlo s identickými parametry. XML řetězce zobrazené při kliknutí na pravidlo si můžete zkopírovat do schránky. To usnadní systémovým administrátorům export/import těchto dat a jejich opětovné použití.

Stisknutím klávesy CTRL a kliknutím můžete vybrat více pravidel najednou a provést hromadné akce, jako je jejich odstranění nebo posunutí dolů nebo vzhůru. Zapnuto – zaškrtnutím povolujete/zakazujete aplikaci pravidla. To může být vhodné v případě, kdy nechcete pravidlo vymazat, ale ponechat si jej pro případné použití v budoucnu.

Kliknutím na tlačítko Načíst se automaticky načtou parametry všech připojených výměnných zařízení připojených k počítači.

Pravidla jsou seřazena dle priority, tedy pravidlo s nejvyšší prioritou je umístěno nahoře. Pořadí pravidel můžete upravit pomocí tlačítek UP_DOWN Nahoru/Výše/Dolů/Níže.

Záznamy protokolu lze zobrazit v hlavním okně programu > Nástroje > Protokoly.

Do protokolu správy zařízení se zapíšou informace o všech připojených zařízeních.