ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Vytvoření nového pravidla

V tomto okně můžete definovat akce, které se provedou po připojení daného zařízení k počítači.

CONFIG_DEVMON_RULE_EDIT_DLG

Pro snadnější identifikaci do pole Název zadejte jméno pravidla. Kliknutím na přepínač vedle Pravidlo je aktivní dané pravidlo zakážete nebo povolíte; to může být užitečné, pokud nechcete pravidlo trvale odstranit.

Typ zařízení

Z rozbalovacího menu vyberte typ zařízení (diskové úložiště/přenosné zařízení/Bluetooth/FireWire/…). Typy zařízení se přebírají ze systému a můžete si je zobrazit v systémovém Správci zařízení, který poskytuje informace o zařízeních připojených k počítači. Úložná média zahrnuje externí disky nebo čtečky paměťových karet připojených pomocí USB nebo FireWire. Čtečky čipových karet zahrnují čtečky karet s integrovanými elektronickými obvody jako jsou SIM karty nebo přístupové karty. Příkladem zobrazovacích zařízení jsou fotoaparáty a kamery, které neposkytují informace o uživateli, pouze vyvolávají akce. To znamená, že tato zařízení mohou být blokována pouze globálně.

Akce

Přístup na zařízení, která neslouží pro ukládání dat, může být pouze povolen nebo zakázán. Oproti tomu úložným zařízením můžete nastavit následující práva:

Povolit – plný přístup k zařízení,

Blokovat – přístup k zařízení bude zakázán,

Blokovat zápis – uživatel může pouze číst soubory na daném zařízení, ale ne zapisovat.

Upozornit – při každém připojení zařízení se uživateli zobrazí upozornění, že byl přístup na zařízení povolen/zakázán a zároveň se informace zapíše do protokolu. K zapamatování zařízení nedochází. Při opětovném připojení stejného zařízení dojde k zobrazení oznámení.

Mějte na paměti, že uvedené akce (povolení) nemusí být dostupné u všech zařízení. Pokud se jedná o úložné zařízení, zobrazí se všechny. V případě zařízení, která neslouží pro ukládání dat, jsou dostupné pouze tři akce (například akce Blokovat zápis není dostupná pro Bluetooth zařízení, přístup k nim může být pouze povolen, zablokován nebo můžete nechat zobrazit upozornění).

Typ kritéria

Vyberte, zda chcete pravidlo vytvořit pro jednotlivé zařízení nebo skupinu zařízení.

Pro přizpůsobení pravidel vztažených pouze na konkrétní zařízení můžete použít další parametry. V parametrech se rozlišuje velikost písmen a zástupné znaky (*, ?):

Výrobce – filtruje podle názvu výrobce nebo ID,

Model – filtruje podle názvu zařízení,

Sériové číslo – filtruje podle sériového čísla, které zpravidla externí zařízení mají. V případě CD/DVD se jedná o sériové číslo média, nikoli mechaniky.


note

Pokud ponecháte výše uvedené údaje prázdné, pravidlo bude tyto hodnoty ignorovat. Parametry filtrování ve všech textových polích rozlišují velikost písmen a zástupné znaky (*, ?): Otazník (?) reprezentuje jeden znak, zatímco hvězdička (*) reprezentuje celý řetězec znaků.


note

Tip: Pro získání parametrů zařízení, pro které chcete vytvořit pravidlo, připojte zařízení k počítači a podívejte se do protokolu správy zařízení.

Zaznamenávat do protokolu

ESET Internet Security ukládá důležité události do protokolu, který je možné prohlížet přímo v hlavním okně. Protokoly naleznete v sekci Nástroje > Protokoly po vybráním možnosti Správa zařízení z rozbalovacího menu.

Vše – zaznamenají se všechny události.

Diagnostické – do protokolu se zapíší diagnostické informace pro řešení problémů,

Informační – zaznamenány budou informační zprávy, například o úspěšné aktualizaci, a všechny záznamy s vyšší závažností.

Varování – do protokolu se zapíší kritické chyby a varovná hlášení.

Žádné – nebudou zaznamenávány žádné události, nevytvoří se žádné protokoly.

Seznam uživatelů

Pravidla přiřadíte konkrétnímu uživateli nebo celé skupině kliknutím na Změnit na řádku Seznam uživatelů.

Přidat – otevře okno Vybrat typ objektu: Uživatelé nebo Skupiny, kde můžete vybrat konkrétní uživatele.

Odstranit – odebere vybraného uživatele z filtru.


important

Omezení v seznamu uživatelů

Seznam uživatelů není možné definovat v pravidlech platných pro níže uvedené Typy zařízení:

USB tiskárna,

Bluetooth zařízení,

Čtečka čipových karet,

Obrazové zařízení,

Modem,

LPT/COM port.

Upozornit uživatele – Pokud do počítače vložíte externí zařízení, na které se použije pravidlo o blokování a zobrazí se okno s oznámením.