ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Jak zapnout rodičovskou kontrolu?

K aktivaci Rodičovské kontroly ve vybraném uživatelském účtu postupujte dle následujících kroků:

1.Ve výchozím nastavení ESET Internet Security je Rodičovská kontrola vypnuta. Zapnout ji můžete dvěma způsoby:

V hlavním okně programu přejděte na záložku Nastavení > Internetová ochrana a pomocí přepínače MODULE_INACTIVE aktivujte Rodičovskou kontrolu.

Otevřete Rozšířená nastavení > Ochrany > Ochrana přístupu na web > Rodičovská kontrola a poté pomocí přepínače zapněte rodičovskou kontrolu.

2.V hlavním okně programu přejděte na záložku Nastavení > Bezpečnostní nástroje > Rodičovská kontrola. Přestože je funkce Rodičovské kontroly zapnuta, je nutné definovat uživatelské účty, pro které se má použít. Klikněte na symbol šipky a dále na možnost Ochránit účet dítěte. V následujícím okně vyberte věk, který odpovídá danému uživateli, podle něhož se stanovuje úroveň filtrování webových stránek. Nyní bude rodičovská kontrola pro vybraný uživatelský účet kompletně nastavená a zapnutá. Dále klikněte na možnost Nastavení a blokovaný obsah… pod jménem účtu k úpravě kategorií, které chcete povolit nebo blokovat v tabulce Kategorií. Pro blokování nebo povolení konkrétních stránek přejděte na záložku Výjimky.

PAGE_SETTINGS_PARENTAL