ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Výjimky pro webové stránky

Pro vytvoření výjimky pro webovou stránku přejděte v hlavním menu na záložku Nastavení > Internetová ochrana > Rodičovská kontrola a klikněte na možnost Přidat výjimku… v dolní části okna.

PAGE_SETTINGS_PARENTAL

V zobrazeném dialogovém okně zadejte URL a dále u každého uživatelského klikněte na ikonu MAIN_SETTING_ICON_ALLOW nebo MAIN_SETTING_ICON_DENY – v závislosti na tom, zda chcete uživateli přístup na stránku povolit nebo zakázat. Akci dokončete kliknutím na tlačítko OK.

PANEL_PARENTAL_WEBPAGES

Pro vymazání URL adresy ze seznamu klikněte na Nastavení > Internetová ochrana > Rodičovská kontrola, klikněte na Nastavení a blokovaný obsah pod názvem účtu uživatele, který chcete měnit. Následně v okně vyberte záložku Výjimky, klikněte na adresu ze seznamu a poté na tlačítko Odstranit pod seznamem.

PANEL_PARENTAL_WEB_EXCEPTIONS

V seznamech URL adres není možné používat zástupné znaky ** (hvězdička) a ? (otazník). Adresy s více TLD je nutné zadat ručně (examplepage.com, examplepage.sk, …). Pokud vložíte adresu domény do seznamu, veškerý obsah nacházející se na této doméně a všechny její subdomény (například sub.examplepage.com) budou blokovány nebo povoleny na základě definované akce.


note

Blokování nebo povolení specifické internetové stránky může být přesnější než blokování nebo povolení celé kategorie internetových stránek. Při změně těchto nastavení buďte opatrní.