ESET Online nápověda

Hledat Čeština
Změnit kapitolu

Jak povolit komunikaci pro konkrétní aplikaci?

Pokud je detekováno nové spojení/komunikace v interaktivním režimu firewallu, pro kterou ještě nebylo vytvořeno pravidlo, zobrazí se dialogové okno, ve kterém můžete komunikaci Povolit nebo Zakázat. Pokud chcete, aby ESET Internet Security provedl vybranou akci při každém pokusu o komunikaci, zaškrtněte možnost Zapamatovat akci a vytvořit pravidlo.

DIALOG_EPFW_NEW_CONNECTION_IN_TRUSTED

Pro aplikace, které dosud firewall produktu ESET Internet Security nedetekoval, můžete vytvořit nové pravidlo. V hlavním menu programu klikněte na záložku Nastavení > Síťová ochrana. Zde klikněte na ozubené kolečko GEAR na řádku Firewall > ze zobrazeného kontextového menu vyberte možnost Nastavit… > Rozšířené a na řádku Pravidla klikněte na Změnit.

Klikněte na tlačítko Přidat a na záložce Obecné zadejte název pravidla, směr a komunikační protokol pro nové pravidlo. V tomto okně můžete definovat akci, která se provede při aplikaci daného pravidla.

Na záložce Lokální strana vyberte aplikaci na tomto počítači, která komunikuje a definujte port. Na záložce Vzdálená strana zadejte vzdálenou adresu a port (pokud je to potřeba). Nově vytvořené pravidlo se aplikuje ihned po detekci dané komunikace.