ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Zamanlayıcıda yeni bir görev oluşturulması

Araçlar > Zamanlayıcı içinde yeni bir görev oluşturmak için Görev ekle seçeneğini tıklatın veya sağ tıklatıp içerik menüsünden Ekle seçeneğini belirleyin. Beş tür zamanlanmış görev kullanılabilir:

Harici uygulama çalıştır – Harici bir uygulamanın yürütülmesini zamanlar.

Günlük bakımı – Günlük dosyaları ayrıca, silinen kayıtlardan kalanları da içerir. Bu görev, etkin çalışma sağlamak için günlük dosyalarındaki kayıtları düzenli olarak en iyi duruma getirir.

Sistem başlangıç dosyası denetimi – Sistem başlangıcında veya oturum açıldığında çalıştırılmasına izin verilen dosyaları denetler.

Bilgisayar taraması oluşturESET SysInspector bilgisayar sistem görüntüsünü oluşturur; sistem bileşenleri (örneğin, sürücüler, uygulamalar) hakkında ayrıntılı bilgi toplar ve her bileşenin risk düzeyini değerlendirir.

İsteğe bağlı bilgisayar taraması – Bilgisayarınızdaki dosya ve klasörlerin bilgisayar taramasını gerçekleştirir.

Güncelleme – Modülleri güncelleyerek bir Güncelleme görevi zamanlar.

Güncelleme en sık kullanılan zamanlanan görevlerden biri olduğu için, yeni güncelleme görevinin nasıl ekleneceğini aşağıda açıklayacağız:

Zamanlanan görev açılır menüsünden Güncelle öğesini seçin. Görev adı alanına görevin adını girin ve İleri seçeneğini tıklatın. Görevin sıklığını seçin. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir: Bir kere, Yinelenen, Günlük, Haftalık ve Olay tetiklendiğinde. Dizüstü bilgisayar pil gücüyle çalışırken sistem kaynaklarının kullanımını en aza indirmek için Pil gücüyle çalışırken görevi atla öğesini seçin. Görev, Görev yürütme alanlarında belirtilen tarihte ve saatte çalışır. Ardından, görev zamanlanan saatte yapılamadığında veya tamamlanamadığında hangi eylemin gerçekleştirileceğini tanımlayın. Aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Bir sonraki zamanlanan saatte

En kısa sürede

Son çalıştırmadan itibaren geçen süre belirtilen değeri geçiyorsa hemen (aralık, Son çalıştırmadan itibaren geçen süre (saat) kaydırma kutusu kullanılarak tanımlanabilir)

Sonraki adımda geçerli zamanlanan görev hakkında bilgiler içeren özet penceresi görüntülenir. Değişiklik yapmayı sonlandırdığınızda Son seçeneğini tıklatın.

Zamanlanan görev için kullanılacak profilleri seçebileceğiniz iletişim penceresi açılır. Buradan birincil ve alternatif profili seçebilirsiniz. Görev birincil profil kullanılarak tamamlanamazsa alternatif profil kullanılır. Son seçeneğini tıklatarak onayladığınızda yeni zamanlanan görev, geçerli olan zamanlanan görevler listesine eklenir.