ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Haftalık bir bilgisayar taraması zamanlama

Düzenli bir görevi zamanlamak için ana program penceresini açın ve Araçlar > Zamanlayıcı'yı tıklayın. Aşağıda, yerel disklerinizi her hafta taramak üzere bir görevi nasıl zamanlayacağınıza ilişkin kısa bir kılavuz bulabilirsiniz. Daha ayrıntılı açıklamalar için Bilgi Bankası makalemize bakın.

Bir tarama görevini zamanlamak için:

1.Ana Zamanlayıcı ekranında Ekle'yi tıklatın.

2.Görev için bir ad girin ve Görev türü açılır menüsünden İsteğe bağlı bilgisayar taraması'nı seçin.

3.Görev sıklığı için Haftalık seçeneğini işaretleyin.

4.Görevin çalıştırılacağı günü ve saati ayarlayın.

5.Zamanlanan görev herhangi bir nedenle başlatılamazsa (örneğin bilgisayarın kapatılması durumunda) görevi daha sonra gerçekleştirmek üzere Görevi en kısa sürede çalıştır seçeneğini belirleyin.

6.Zamanlanan görevin özetini inceleyin ve Son'u tıklatın.

7.Hedefler açılır menüsünden Yerel sürücüler seçeneğini belirleyin.

8.Görevi uygulamak için Son'u tıklatın.