ESET Online Yardım

Arama Türkçe
Konu seçin

Adres listeleri

Yetkisiz e-postalara karşı koruma için, ESET Internet Security adres listelerindeki e-posta adreslerini sınıflandırmanıza olanak tanır.

Adres listelerini düzenlemek için Gelişmiş ayarlar > Korumalar > E-posta istemci koruması > Adres listeleri yönetimi'ni açın ve Kullanıcının adres listesi veya Genel adres listesi'nin yanındaki Düzenle'yi tıklayın.

PANEL_SMON_EDIT_WLBL

Sütunlar

E-posta adresi - Kuralın uygulanacağı adres. Joker karakterler desteklenmez.

Ad – Özel kural adı.

İzin Ver/Engelle/Özel Durum - E-posta adresi için hangi işlemin gerçekleştirileceğini belirlemek üzere kullanılan radyo düğmeleri (işlemi hızlı bir şekilde değiştirmek için tercih edilen sütundaki radyo düğmesini tıklayın):

İzin ver - Güvenli olarak kabul edilen ve mesaj almak istediğiniz adresler.

Engelle - Tehlikeli/spam olarak kabul edilen ve mesaj almak istemeyebileceğiniz adresler.

Özel durum - Spam için her zaman kontrol edilen ve kimlik sahtekarlığı yapılarak spam göndermek için kullanılıyor olabilecek adresler.

Not - Kuralın nasıl oluşturulacağı ve etki alanının tamamına/alt düzeydeki etki alanlarına uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili bilgiler.

Adresleri yönetme

Ekle - Yeni adres için kural eklemek üzere tıklayın.

Düzenle - Mevcut bir kuralı düzenlemek için seçin ve tıklayın.

Kaldır - Adres listesinden bir kuralı silmek için seçin ve tıklayın.